Представників яких суспільних прошарків змалював М. Гоголь у повісті "Тарас Бульба"?

Відповідь на контрольне запитання

У повісті "Тарас Бульба" змальовано козаків, ж*дів, польську шляхту.