Чому дія починається вночі?

Відповідь на контрольне запитання

Ніч, морок є уособленням темних сил, вад, гріхів, у які поринули як "окремі люди, так і людство взагалі. Окрім того, морок є ще й символом незнання.