Як ви вважаєте, як слід розуміти слова: "Бо сонність так оволоділа мною, що з певної дороги я зійшов"?

Відповідь на контрольне запитання

Під сонністю слід розуміти втрату моральних орієнтирів, що призводить де того, що людина збивається з істинного шляху.