Яке значення мають пейзажні замальовки у розвиткові сюжету повісті?

Відповідь на контрольне запитання

Вони підкреслюють любов автора до своєї Вітчизни, розкривають її красу, знайомлять з флорою і фауною України. Разом з тим змалювання широких і вільних степів, могутніх рік підкреслюють ідейний зміст повісті: зображення широти козацької натури, волелюбності.