Яким автор зображений у творі?

Відповідь на контрольне запитання

Цікаво, що автор у повісті не є стороннім спостерігачем. Він виступає добрим знавцем історії України, зокрема козацьких часів, багато знає про звичаї, побут козаків, закони життя, що панували на Запорозькій Січі. Автор висловлює свою власну позицію щодо зображуваного та вчинків героїв.