Які події суспільного життя кінця 60-х років вплинули на виникнення задуму роману "Злочин і кара"?

Відповідь на контрольне запитання

Роман створювався у період спаду суспільного руху після 1863 року, коли царський уряд розгромив революційні організації в Росії, потопив у крові повстання у Польщі й Литві. Крах надій вплинув і на суспільний настрій. У країні загострюються соціальні суперечності. Розвиток капіталістичних відносин призвів до зросту добробуту верхів та ще більшого зубожіння народу. Простий трудовий народ знаходився у лещатах злиднів і голоду. Проте й у епоху реакції не припиняється напружена робота революційної думки. Але у той же час народжуються нові ідеї і теорії, страшні по своїй суті. Письменник Достоєвський у своєму творі "Злочин і кара" поєднує зображення буржуазних стосунків із дослідженням суперечливих політичних поглядів та філософських теорій, які цей розвиток визначають.