Як ви думаєте, чому образ Гамлета викликає різні трактування?

Відповідь на контрольне запитання

А яку відповідь на запитання "Чому вагається Гамлет?" дали б особисто ви? Обґрунтуйте свою думку.

І звичайні читачі (глядачі), і дослідники трагедії по-різному трактували образ Гамлета. Існує багато думок, чому Гамлет зволікав: спершу не мав доказів провини Клавдія, а потім не мав змоги реалізувати план своєї помсти; філософське мислення заважало йому діяти швидко й рішуче; Гамлет чекав, поки Клавдій припуститься помилки й дасть привід для відкритої помсти; герой через свої емоції не міг зробити конкретних дій; головний герой сумнівався, чи привид справді був духом померлого батька. На мою думку, в Гамлета дуже особливий характер: він то вагається, то рішуче діє. Взагалі йому властиво мислити, бо він мисляча людина, інтелект. Однак, дізнавшись від привида правду, Гамлет почав мислити в одному, певному напрямку. Він прагнув осмислити себе і все, що з ним пов'язане у світлі своєї мети. Герой повинен був вбити людину. І хоч ця людина – втілення зла, однак усе-таки це вбивство людини. Тому Гамлет припускав, що міг помилятися у своїх враженнях і відчуттях, міг приймати суб'єктивні враження за істинну дійсність.