Які чинники вплинули на формування життєвих поглядів та особливостей творчості Вітмена?

Відповідь на контрольне запитання

Як творчість Вітмена пов'язана з ідеями Емерсона та філософією трансценденталізму?

Волт Вітмен народився у фермерській родині, де батько завжди вчив дітей заробляти на життя самотужки, а не чужими руками. Гуманістичне ставлення до життя формувалося під впливом Біблії, яку щодня читали в батьківській оселі. З одинадцяти років Вітмен уже працював, згодом почав друкувати й редагувати газети, об'їздив мало не всю Америку. Робота в газетах сприяла розвитку самостійного мислення й універсальних здібностей. 1848 року Вітмен пережив "містичне осяяння" – прийшов до висновку про поступове просування Людини із царства Рабства в царство Свободи. Вітмен дивився в майбутнє, проголосив ідеї, що визріли по обидва береги Атлантики. Емерсон (американський письменник) раніше висловив переконання, що голосом нової американської нації має стати простий і щирий поет-самородок. Ідея Емерсона полягала в тому, щоб вивести американський інтелектуалів з річища європейської традиції, зануреної у минуле. Емерсон став засновником "Трансцендентального клубу", і цей клуб започаткував напрям філософії, який був названий американським трансценденталізмом. Трансценденталісти стверджували існування трансцендентної реальності (такої, що існує за межами свідомості) і можливість її інтуїтивного пізнання. На їхню думку, Бог неоднаково являє себе кожній людині. Звідси випливає теорія видатних особистостей, що творять історію. Звідси й очікування Поета, який знайде і вкаже нації та людству правильний шлях до майбутнього. Філософи сподівалися, що стануть натхненниками й провідниками такого Поета в його духовних пошуках. Так воно й сталося. Якщо ліричний геній Вітмена й завдячує своїм "несподіваним" народженням певним зовнішнім впливам, то насамперед це ідеї Емерсона та його однодумців.