Каміння Данте

Леопольд Стафф

Леопольд Стафф
Sasso di dante (Каміння Данте)

Перекладач: М.Бажан
Джерело: З книги: Антологія зарубіжної поезії другої половини ХІХ — ХХ сторіччя (укладач Д.С.Наливайко).— К.: "Навчальна книга", 2002.

Надвечір у тихій Флоренції, коли над Piazza Duomo*
На заході зводиться небо в смеркання тонкій позолоті, —
В цей час на майдані стрічаються Данте з Буонарроті,
Обличчям своїм не знайомі з людей перехожих нікому.
Вгорнувшись у темні киреї, поглядом, повним скорботи,
Навколо вони придивляються, зворушені, чулі, незнані.
Один поглядає на вежу, про котру він марив із Джотто**,
А другий — на баню, що рівна Петровій піднесеній бані***.
Тоді до підніжжя Арнольфа, як люд після днини жаркої,
Сідають і, знов повернувшись обличчям до рідного муру,
Пригадують в думі печальній, в посмертному супокої
Життя свого смутки колишні, давню його зажуру.

----------------------
* Соборна площа (італ.).
** Джотто ді Бондоне (1266-1377) — великий італійський художник,
зачинатель Ренесансу в мистецтві.
*** Мається на увазі баня собору Св. Петра в Римі.