Вітер з місяця

Еудженіо Монтале

Еудженіо Монтале
Вітер з місяця

Перекладач: Ю.Педан
Джерело: З книги: Антологія зарубіжної поезії другої половини ХІХ — ХХ сторіччя (укладач Д.С.Наливайко).— К.: "Навчальна книга", 2002.

У дім твій світлий не було мостів.
Та я дістався б, мов одне лиш слово,
пройшов би хащі, море переплив.
Усе минулось. Швидко тануть сили
і день прожитий гасне у шибках.

Бідак, який моливсь під чорним муром,
спитав мене: "Ти знаєш, де Господь?"
Я знав і відповів.
Він глянув миттю вгору
та й зник у вихорі,
що підхопив все суще
і швиргонув уверх, в пекельний вир.