Вовчок Марко

Шкільні твори про життя та творчість

"Пророче наш, моя ти доне!" (За творчістю Марка Вовчка)

Як відомо, у Немирові Марко Вовчок написала більшість своїх перших оповідань, які були зібрані у збірку під назвою "Народні оповідання" (1857 р.). За два роки вийшла ще одна збірка "Рассказы из народного русского быта". Вона багато писала про тяжку жіночу долю, про селянську безвихідь за часів кріпаччини...

Читати приклад твору →

Доповідь про письменницю

Марія Олександрівна Вілінська (у першому шлюбі — Маркович, у другому — Лобач-Жученко; літературний псевдонім — Марко Вовчок) народилася 10 грудня 1833 р. в маєтку Єкатерининське Орловської губернії у дворянській сім'ї. Навчалась у приватному пансіоні в Харкові, жила в Орлі у своєї тітки як вихователька її дітей. Узявши шлюб з українським фольклористом та етнографом О. Марковичем, жила в Чернігові, Києві, Немирові. Незабаром виїхала до Франції, оселилась у Парижі...

Читати приклад твору →

Зображення під'яремного становища кріпаків та їх волелюбних прагнень у творах М. Вовчка

Багато українських письменників і поетів змальовували у своїх творах одну з найтрагічніших сторінок історії нашого народу — кріпацтво. Серед них такі видатні творці, як Тарас Шевченко, Іван Нечуй-Левицький, Панас Мирний та інші. У своїх творах життя селянства за часів панщини правдиво зображувала і видатна українська письменниця Марко Вовчок...

Читати приклад твору →

Зображення під'яремного становища кріпаків та їх волелюбних прагнень у творах Марка Вовчка

I. Творчість Марка Вовчка у колі письменників антикріпосницького напряму (Т. Шевченко, І. Нечуй-Левицький, Панас Мирний, використання народної поезії).
II. Тема боротьби проти гнобителів у творчості Марка Вовчка.
1. Динамізм образів кріпаків (від мрії про волю до відкритої непокори).
2. Образ жінки-кріпачки — центральна постать "народних оповідань" (майстерність описання безправних кріпаків, реалістичні образи Олесі, Горпини, Одарки. Образ Насті в оповіданні "Ледащиця").
3...

Читати приклад твору →

Народність творів письменниці Марка Вовчка

Народність творів письменниці Марка Вовчка
I. Марко Вовчок (Марія Олександрівна Вілінська) — видатна українська письменниця другої половини XIX століття.
II. Життя селянства за часів панщини у творах Марка Вовчка.
1. Популярність творів Марка Вовчка (піднесення питань боротьби проти кріпацтва; створення реалістичних оповідань і повістей; широке використання антикріпосницької народної поезії).
2...

Читати приклад твору →

Образ оповідача у творчості Марка Вовчка

Намагаючись якнайповніше передати риси характеру жінки-селянки, письменниця сама перевтілюється у її образ, використовуючи постать оповідача в межах літературної традиції першої половини XIX ст.
Панівною формою художнього викладу в оповіданнях та повістях цього часу була традиційна, започаткована Квіткою-Основ'яненком за народним зразком оповідь, що являла собою усний монолог людини з демократичного, найчастіше селянського, середовища...

Читати приклад твору →

Образи кріпаків у творах М. Вовчка й Т. Шевченка

Україна... Як багато почуттів вкладено в це слово! Яка вона велична, неповторна у своїй мальовничій красі! Та краса і велич нашої землі повиті смутком трагічної її історії. Доля цієї землі склалася так, що весь час її шматували на частини і не знала вона спокою від лютих ворогів. Наш народ пройшов через жорстокі битви з татаро-монголами, криваві бої зі шляхетською Польщею, зазнав свавілля російського царя. Україна гідно винесла всі випробування...

Читати приклад твору →

Образи кріпаків у творчості Тараса Шевченка і Марка Вовчка

Через усю творчість Тараса Шевченка червоною ниткою проходить тема страждання покріпаченої України, уярмленого, поневоленого рідного народу.
Безпосередньо тему кріпацтва Кобзар уперше порушує у поемі "Сліпа", в якій гостро засуджує поміщицьку мораль і показує повну залежність кріпаків від сваволі пана.
Як правило, герої з народу шевченкових соціально-побутових та історично-побутових поем наділені рисами ідеальності...

Читати приклад твору →
Дивіться також