Ю. Яновський — "український Гомер", людина високої душевної і фізичної краси

Шкільний твір

І. Формування індивідуального стилю. (На творчу манеру Ю. Яновського найбільший вплив мав фольклор, зокрема традиційна народна дума. Для цього виду народного епосу характерне романтичне піднесення і глибокий ліризм. За прикладом творців народних дум Ю. Яновський чергує лірико-романтичний тон з трагічним, мальовничі образи змінює гротеском. Поряд з вигаданими персонажами письменник вводить образи історичних осіб. Також Ю. Яновський поєднав традиційне бачення зі сприйняттям кінематографіста, тому в його прозі поєднались стилістика кіно зі стилістикою української думи.)

ІІ. Ю. Яновський — палкий романтик. (Ю. Яновський входить до когорти тих письменників, які стояли біля джерел нової української літератури. Зокрема, письменник був прихильником романтики вітаїзму, проголошуючи гасло — "vita!", тобто життя. Його перші твори "Майстер корабля", "Чотири шаблі", "Вершники" — виразно романтичні. У них автор розкривав власне світобачення внутрішнього стану героїв, які міцно стояли на національному ґрунті.)

1. Піднесення людського "Я". (У центрі кожного твору Ю. Яновського — особистість, індивідуальність, бо саме показ героя з його власним "Я" було прикметною рисою неоромантизму. Його персонажі — то надзвичайно сильні люди, справжні герої, для яких героїка стає щоденним життям. Інколи вони авантюристи, але в будь-якому випадку — непересічні особистості. Письменникові до душі люди, наділені силою духу, надійні й щирі у дружбі й бою "залізні душі", які сміливо йдуть уперед.)

2. Фатальний вибір. (Доля обов'язково ставить будь-якого романтичного героя перед важливим вибором, а інколи й фатальним рішенням. Яновського-новеліста найбільше цікавлять такі зіткнення: любов або дружба і революційний обов'язок, повстанська стихія і дисципліна, яка її приборкує.)

3. Власна філософія людського буття. (Усі герої творів Ю. Яновського живуть серед виру мінливих життєвих явищ. Умови їхнього існування — це постійний вибір і вагання, це довічна праця над самим собою, безмежна любов до людей. І головне — це збереження людської гідності за будь-яких обставин.)

III. Тема громадянської війни. (Тема громадянської війни стала провідною у творчості Ю. Яновського. У своїх романах "Чотири шаблі", "Вершники" автор порушує проблеми сім'ї, роду, честі, батьківщини. Вони розглядаються на національному матеріалі та поєднані з українською історією. Ю, Яновський стверджував, що моральні та історичні засади завжди впливали на формування людської свідомості. На жаль, дуже часто герої його романів оцінювали волю та щастя поверхово, платили за них високу ціну — життя. Письменник закликав до гуманізму: треба шанувати людей, берегти життя своє й інших. Ю. Яновський, зображуючи події громадянської війни, широко узагальнив філософську суть подій, дав їй оцінку з погляду загальнолюдських цінностей.)