Життя і творчість Євгена Плужника

Шкільний твір

Життя і творчість Євгена Плужника

Ім'я Євгена Плужника далеко не всім відоме. І тому, що поет працював порівняно недовго, якихось 12 років, видавши всього дві книги віршів — "Дні" (1926) та "Рання осінь" (1927), — і тому, що за певних умов його ім'я майже 20 років не згадувалось. І лише коли в 1996 році вийшла з друку його збірка "Вибрані поезії", сучасники змогли гідно оцінити Євгена Плужника.

Поезія поета — явище надзвичайно складне, бо є у ній і віра, і сумніви, і печаль. Це лірика того інтелігента, що не без сумнівів та вагань приймав новий лад, нову соціалістичну ідеологію, нові формі і порядки життя. Творчий шлях починав Плужник у самому розпалі занепадництва в суспільному та літературному житті, до того ж спадкова хвороба (туберкульоз) не настроювала на оптимістичний лад — і витворився поет такий, як він є. Разом з тим Плужник — поет сильний, оригінальний, мислячий, що нікого не наслідував і ні в кого не позичав ні слова, ні натхнення.

У 1923 році у київській газеті "Більшовик" та журналі "Глобус" з'являються перші вірші, підписані псевдонімом — Кантемирянин. Це були вірші про Жовтень, про гірників Рура, про дружбу робітників і селян. А через два роки з'явилась книжка "Дні", про яку багато говорилося і писалося в пресі.

Збірка "Дні" відкривалася промовистим епіграфом з Тичини: "...Як страшно! Людське серце до краю обідніло", а також віршем, що був своєрідним творчим кредо поета, де бриніли віра і надія: майбутнє буде сповнене праці, любові, віри:

Я знаю:

Перекують на рала мечі.

І буде родюча земля —

Не ця.

І будуть одні ключі

Одмикати усі серця.

Та при всьому тому у коротких мініатюрах збірки "Дні" є немало сумних, трагічних образів і картин, сповнених надриву і болю — як селянські сини гинули в революцію; до того ж тут немає уточнення — хто і за кого... У них відбився і суспільний настрій, пов'язаний із суперечностями непу, і власні настрої хворого поета, який без особливого захоплення спостерігає сучасне і чекає на майбутнє. У такому дусі і написано поему "Галілей", яку за настроєм можна порівняти з поемою М. Рильського "Крізь бурю і сніг". Характерно, що у віршах і в поемі крізь трагізм і сумні картини пробивається віра в майбутнє:

Та знаю, вірю — через дні і муку

Ось підпереже землю мить така,

І над базаром стисне мрійну руку

Упевнена долонь робітника.

Особливе місце у творчій спадщині Євгена Плужника займає поема "Канів" — наскрізь філософічна, пронизана думою про майбутнє. Автор малює реальні картини сучасного і уявного майбутнього в оптимістичному дусі. За філософськими обріями, об'ємністю погляду на людей і світ поема далеко перевищує середній рівень тогочасної поезії. Може, саме тому вона лишилася майже непоміченою. У ній змальовується доля села, загалом рідної країни одразу ж після революції і кидається погляд у майбутнє.

Заявляючи, що життя міняє форми, що йде боротьба за нове зі старим, він не забув сказати і про реальні зміни:

А вже й Дніпро не той... Вже і пороги

Ось-ось одягнуть в крицю та граніт...

Наступна книга "Рання осінь" відрізняється від "Днів" своєю тональністю, у ній менше трагізму і мотивів жертовності. Здебільшого це коротенькі вірші-роздуми, мета яких — знайти позицію і певний спокій у житті. Часто це була позиція самітника і відлюдника, людини хворої, що має багато часу на міркування і мало практично діє. Звичайно, наш сучасник не поділятиме цієї позиції. Але у "Ранній осені" ми знаходимо іскри справжньої поезії, які можуть вдовольнити найтонших поціновувачів.

Плужник ніколи не був ворожий новому ладові, а його інтелігентські побоювання нівеляції індивідуальності були безпідставними. У кращих віршах він розуміє це:

Нехай комусь судився довший

Шлях до останньої межі,

Свій коротенький перейшовши,

Не нарікатиму, — я жив!

Час кликав до діяння, і Плужник зважаючи на свою нібито малорухомість, діяв і робив дуже багато. Після "Ранньої осені" він менше звертався до віршів, але написав роман "Недуга" і три п'єси. У першій з них — "Професор Сухораб" (1928) йдеться про перехід на бік радянської влади кращих представників старої інтелігенції і їх боротьбу проти міщанського оточення. Плужник виявився одним з найактивніших противників міщанства, зокрема київського. Викриттю цього міщанського оточення присвячено наступну п'єсу — "У дворі на передмісті" (1929). Цю ж тему, власне, гострий конфлікт двох протилежних ідеологій в одній родині, розкриває і третя п'єса з умовною назвою "Змова в Києві", яка, на жаль, не збереглася.

Не побачила світу і третя книга віршів Є. Плужника "Рівновага" (1933). Рукопис її зберігся, і тепер основні вірші з неї надруковані у "Вибраних поезіях".

Так, Є. Плужник — син свого часу. Він, попри всі перешкоди, ішов до осягнення мудрості віку. Шкода, що передчасна смерть спинила його "на повороті до мети".