Художні особливості п'єси Миколи Куліша "Мина Мазайло"

Шкільний твір

I. Видатний вклад Миколи Куліша в розвиток української культури (увів новітні жанри гумору та сатири, збагатив арсенал зображально-виражальних засобів п'єс).

II. "Мина Мазайло" — один із найпопулярніших творів драматурга (велике захоплення глядачів).

1. Сюжет комедії (нескладний: мішаний соромиться свого "мужицького" прізвища, воно нібито заважає просуванню по щаблях кар'єри, хоче змінити його на російське "Мазєнін"; у день досягнення мети був звільнений з роботи "за систематичний зловмисний опір українізації").

2. Оригінальність п'єси (життєвий матеріал; всі герої комічні; філологічні спостереження над мовою).

3. Гімн мові рідного народу (багата, щедра, милозвучна, має декілька нюансів, відтінків).

4. Головний об'єкт сатири в п'єсі (процеси українізації по-більшовицькому в Україні в 30-ті роки).

5. Розкриття духовної убогості персонажів (індивідуалізована мова, у якій безліч русизмів, перекручених слів; міщанська обмеженість, тупість, навіть шовінізм).

6. Використання засобів пародії у діалогах, у подіях, в образах.

III. У чому полягає здоров'я нації? (знання вікових традицій народу, його культури, мови).

IV. Актуальність п'єси М. Куліша в наші дні (необхідність відродження української ментальності на справді демократичній, гуманній основі).