Жанрова і стильова неповторність новел Михайла Коцюбинського "Intermezzo"

Шкільний твір

I. Найсуттєвіші ознаки новели нового типу у творчості М. Коцюбинського (психологізм і ліризм).

II. Твір "Intermezzo" — один із найяскравіших зразків новелістичного новаторства письменника (поліфонічний, багатоплановий твір: і лірична симфонія, і лірична драма в прозі, і пейзажна новела, і естетичний філософсько-політичний трактат).

1. Організуючий стрижень твору (манера викладання — "поток свідомості": заглиблення у психологію героя, відображення найтонших порухів його думок та емоцій; своєрідна стенограма психологічних станів ліричного героя).

2. Опис пейзажу в новелі"Intermezzo* (виразно ліричний і водночас психологічний, відображає не лише красу навколишньої природи, а й складний внутрішній світ героя, зміну його настроїв, думок, почувань).

3. Новела "Intermezzo" — пейзажно-лірична новела (подана через сприйняття художника і музиканта, не статична, а динамічна — вся в русі і змінах настрою).

4. Особливість романтичного героя новели (на тлі краси і гармонії поля відроджена душа ліричного героя — інтелігента сповнюється ненавистю до гнобителів і бажанням боротьби — "засвітити друге сонце на небі").

III. Глибокий філософський і політичний висновок новели (суспільний обов'язок інтелігента — бути на передньому краї боротьби народу за його поступ до правди і справедливості).