Міфологізм Б.-І. Антонича (розгорнутий план твору)

Шкільний твір

I. Давнє українське язичництво. (Могутній талант митця, який вийшов із лемківської сільської родини священика, формувався під впливом українського фольклору. Тому поезія Антонича ввібрала символіку слов'янського язичництва і біблійні мотиви. Майже всі твори поета мають сюжети біблійних легенд, де чітко проглядаються образи Христа, Марії, Бога-Отця, а також різних святих, схожих на язичницьких. У своїй першій збірці поезій "Привітання життя" Б.-І. Антонич створює дивовижний міфосвіт з різними мотивами, образами, метафоричними перенесеннями. Окрема мистецька дійсність поета побудована на міфологічному диві й одухотворенні природи.)

II. Найважливіші риси поетики Б.-І. Антонича. (Міфотворення в поезії Антонича — це спосіб відновлення гармонії між людиною та світом, національне забарвлення астральної символіки. Саме злитість астральної тематики із землепоклонними мотивами й органічне поєднання ліричного героя зі світом природи дають поетові змогу повернутися до стихійних проявів людської душі.)

1. Творення образності. (Баладні метаморфози та аналогії обрядових пісень є тими основними джерелами, що живлять Антоничеву поезію. Поширений засіб творення образності — це висвітлення аналогій через магічні функції українських замовлянь: суміщення різних часових і просторових площин за подібністю, суміжністю; заміна цілого його частиною, недосяжного — досяжним.)

2. Авторське міфотворення. (Українські міфи, в основі яких — астральна символіка, творчо переосмислені Б.-І. Антоничем. Поет вдається до централізованих образів світил із чітко визначеною метою. Сонце, місяць і зорі виступають у творах "Привітання життя", "Три перстені", "Книга Лева", "Ротації" в різних образах, можуть асоціюватися з явищами культури та цивілізації. У язичницьких міфах світила відіграють визначну роль, бо вони не поступаються метафоричним відповідникам і ні з чим не порівнюються.)

3. Поетичні асоціації. (У вірші "На шляху" Б.-І. Антонич використовує прийом асоціації місяця, що зранку втрачає силу, зі стертою монетою, і це зумовлює образ дня:

І день ховає місяць в кручу, мов у кишеню гріш старий.

Далі з'являється децентралізований образ сонця, яке зранку не набуло своєї повної сили, тому нагадує несміливого юнака:

Іде розсміяний і босий Хлопчина з сонцем на плечах.

В асоціативному образі ранку — хлопчик, під ногами якого "дзвенить, мов мідь, широкий шлях" небесний, проступає постать Ісуса, який несе у світ сонце правди й благодаті для всіх народів.)

4. Образи-символи. (Б.-І. Антонич широко використовує різноманітні образи-символи, наприклад, ідею вічного колообігу життя і смерті, відродження живої природи відбиває образ веретена. Півень — передвісник світанку, символ життя, вогню й сонця, а також домовитості й господарності. Вода — це жіноча першооснова світобудови. Яблуко в, українській міфології вважалося атрибутом богині благополуччя, гармонії, щастя, любові — Лади. Прикметною рисою кожної Антоничевої збірки є циклізація образів-символів за принципом кола.)

III. Апокаліптичні мотиви. (В українській демонології існував птах Лунь, що хапав душі і відносив у потойбіччя. Кожне місто мало свого покровителя — генія доброго чи злого — в Антонича він злий. Наприклад, у "Баладі про блакитну смерть" образ місяця роздвоюється на кота, що скрадається дахами і стає свідком загибелі закоханих. Образ зруйнованого сонця знаменує собою кінець світу у вірші "Й Земля розкрила зворів пащі". У вірші "Сурми останнього дня" апокаліптичні мотиви звучать у зіставленні різнопланових явищ: "міщанський бог рахує зорі, душі та монети".)

IV. Б.-І. Антонич "життя розумів як життя". (Аналізуючи творчість Б.-І. Антонича, можна сказати, що він постає в різних ракурсах. Антонич-митець живе у світі реального і міфологічного, усвідомленого і псевдосвідомого, де життя межує зі смертю. Антонич-християнин наче замолює гріхи перед "своїм" Богом, припадаючи до язичницьких джерел. Антонич-поет приймає задані "правила гри" і щиро вірить, що чинив гріх, спокушеций магічним світом предковічних міфів і символів. Вдячний за дароване йому натхнення, поет співає похвальні псалми Богу "словами-зорями", "словами-перлами".)