Глібов Леонід — Щука

Шкільні твори

"Щука" Леоніда Глібова

Як відомо, байка зародилася ще в стародавній Греції. Відтоді й донині цей жанр є надзвичайно популярним. Генієм української байки є Леонід Глібов. Велика кількість його байок має оригінальні сюжети. Крім того, він творчо переніс на національний ґрунт велику кількість відомих сюжетів байок, наповнивши їх народними образами, характерами, деталями.
Широко відомий мандрівний старовинний сюжет про нерозумних суддів, яких легко можна перехитрити й заплутати...

Читати приклад твору →

Байка Л. Глібова "Щука" (розгорнутий план твору)

I. Глібов — майстер-байкар. (Давній жанр увійшов у творчість Глібова. Він пише про злободенні проблеми.)
II. "Щука" — викриття лицемірства, продажності суду. (Злочини Щуки; нікчемні судді.)
III. "Страшний" вирок. (Щучині подарунки Лисиці, хоча це, можливо, і чутки; Лисиця відплатила за "карасиків".)
IV. Роль байки в літературі. (Під маскою алегорії, сатири можна викривати вади суспільства або конкретних осіб...

Читати приклад твору →

Викриття несправедливого судочинства в байці Л. Глібова "Щука"

Українським Криловим називають найвидатнішого байкаря України Леоніда Глібова. У творах талановитий письменник викриває феодальне та буржуазне судочинство. Найвиразнішою є байка "Щука" — зразок сатири на панський суд.
Страшні злочини скоїла Щука: "Того заїла в смерть, другого обідрала". Отже, звинувачення цілком слушні, судді змушені жорстоко покарати "катюгу"...

Читати приклад твору →

Гостре висміювання несправедливості царського суду в байці "Щука"

У байці "Щука" йдеться про суд, який почався над Щукою через її погану поведінку у ставу. Суд правлять справжні нікчеми:

Якіїсь два Осли,
Одна нікчемна Шкапа
Та два стареньких Цапа.
За стряпчого була Лисиця, якій Щука постачала карасів та линів.
Глібов викриває недалекоглядність суддів, якою і користується Лисиця. Коли суд призначив повісити Щуку на вербі, Лисиця пропонує втопити її в річці. Хитрій Лисиці зовсім не хотілося, щоб Щуку повісили, бо тоді вона залишилася б без смачної їжі...

Читати приклад твору →

Гостре висміювання несправедливості царського суду в байці "Щука" (2 варіант)

Л. Глібов — відомий український байкар. У байці "Щука" він зробив головними діючими особами Щуку, Ослів, Цапів, Шкапу і Лисицю.
Саме ці тварини підібрані не випадково. Адже Осли вважаються дуже впертими та "недалекими" тваринами. Шкапа "нікчемна", "старенькі" Цапи, вже нічого не второпають. Сам автор подає таку характеристику суду:

Усі народ, як бачите, такий
Добрячий та плохий.
А стряпчим приставили Лисицю. Вирок суду: "У річці вражу Щуку утопити!", звичайно ж, не є справедливим...

Читати приклад твору →

Гостре висміювання несправедливості царського суду в байці "Щука" (3 варіант)

Леонід Іванович Глібов написав багато жартівливих віршів, казок, загадок. Але найбільшого успіху набули в читачів його байки.
Саме байка "Щука" дає можливість побачити яскраву картину тогочасної дійсності. Серед законів царської імперії були й такі, які вимагали карати надміру жорстоких і зажерливих, однак ці закони майже не виконувалися. Суд завжди повертав справу так, щоб багаті злочинці залишалися безкарними. Ось такі крутійства в суді й піддав Глібов нищівній критиці у своїй байці "Щука"...

Читати приклад твору →
Дивіться також