Бодлер Шарль

Шкільні твори про життя та творчість

Дійсність та ідеал у поезії Шарля Бодлера

БОДЛЕР ШАРЛЬ
(1821-1867)
Французький поет, літературний критик, перекладач. Саме він вперше застосував термін "модернізм" у одній зі своїх критичних статей. "Квіти зла" — головна збірка поезій Бодлера, яка створювалася протягом життя (як, наприклад, "Кобзар" Т. Шевченка або "Людська комедія" О. Бальзака), вона вийшла друком 1857 року і містила 100 віршів перевидання 1861 року мало 126 поезій...

Читати приклад твору →

Життя і творчість Шарля Бодлера

...Бодлер, я думаю про вас.
П. Антокольський
Для багатьох поколінь читачів французький поет Шарль Бодлер залишається самотнім мрійником, романтичною примарою на вулицях світового міста, що чекає вночі заблукалу таємничу красу.
Бодлер — попередник цілого напрямку в літературі і мистецтві, що одержало назву "декаданс". Він першим відчув прихід кризи в духовній культурі кінця XIX — початку XX століття і розповів про це своїм сучасникам.
Майбутній поет починав як журналіст і літературний критик...

Читати приклад твору →

Протиставлення дійсності та ідеалу в поезії Шарля Бодлера

Протиставлення дійсності та ідеалу в поезії Шарля Бодлера
Французький поет Шарль Бодлер збирав пізні квіти романтизму... Бунтівничий дух властивий не тільки його поезії, Бодлера можна вважати романтиком життя. Тогочасна Франція здавалась йому нудним порожнім царством буржуа. Це поняття означало для поета не класову, а духовну категорію. Поет не приймає такий світ, який дав йому багато розчарувань. Бодлер прагне змінити світ, оновити. Саме це зумовило його активну участь у революції 1848 р...

Читати приклад твору →

Протиставлення дійсності та ідеалу в поезії Шарля Бодлера (2 варіант)

I. Бодлер — романтик життя (бунтівний дух поезії Бодлера протиставляється порожньому царству буржуазної Франції; буржуа для поета не класова, а духовна категорія; прагнення оновити світ спричинило до участі поета у революції 1848 року).
II. Збірка "Квіти зла" — це духовні пошуки сучасної людини:
1...

Читати приклад твору →

Протиставлення дійсності та ідеалу в поезії Шарля Бодлера (3 варіант)

Бодлер збирає пізні квіти романтизму... Бунтівничий дух властивий не тільки його поезії, Бодлера можна вважати романтиком життя. Тогочасна Франція здавалася йому нудним порожнім царством буржуа. Це поняття означало для поета не класову, а духовну категорію. Поет не приймає такий світ, він прагне оновити його. Саме це зумовило його активну участь у революції 1848 р. Збірка його поезії "Квіти зла" — це духовні пошуки сучасної людини...

Читати приклад твору →

Риси символізму в поезіях Ш. Бодлера

Символізм — мистецька течія, яка виникла у 70-х роках XIX століття. І невипадково батьківщиною цієї течії є Франція, адже тут жив і творив видатний поет-символіст Шарль Бодлер, який обґрунтував "теорію невідповідностей" зовнішнього та внутрішнього світів. Митець вважав, що навколишню дійсність неможливо пізнати лише розумом, для справжнього розуміння плину й сенсу життя треба підключати інтуїцію, асоціативне мислення...

Читати приклад твору →

Риси символізму в поезіях Ш. Бодлера (2 варіант)

Творчість Ш. Бодлера стала джерелом, у якому поети-символісти знайшли свої головні принципи. Символізм як напрямок вибудував власну теорію, за якою поезія має залишити дійсний світ, світ природи, щоб знайти наддійсне, надреальне.
Без символу літератури взагалі не існує. Цей висновок витікає насамперед із визначення поняття "символ". Отже, символ у перекладі з грецької мови означає умовний знак, натяк...

Читати приклад твору →

Шарль Бодлер — передвісник декадансу

Лицарем печального образу дивиться на нас з усіх портретів французький поет. Шарль Бодлер. Зовнішності відповідає і характер його творчості. Недарма Бодлера вважають предтечею французьких символістів і "духовним батьком" європейського декадансу кінця XIX століття.
Декаданс (у перекладі з французької — занепад) виник у європейській літературі наприкінці XIX — початку XX століття. Кризові, занепадницькі явища у суспільстві з'явилися після поразки Паризької Комуни 1871 року...

Читати приклад твору →
Дивіться також