Тема батьківщини і природи у творчості С. Єсеніна

Шкільний твір

I. Час Єсеніна — час значних поворотів в історії Росії.

II. Росія у віршах поета.

1. Любов до Батьківщини у ранніх віршах Єсеніна:

а) мала батьківщина поета (стародавнє приокське село Костянтинове, що біля

Рязані; краса рідного краю відбилася у віршах "О Русь — малиновое поле...");

б) самобутність віршів Єсеніна (сповненість ранніх віршів поета звуками, запахами, барвами, і одночасно присутність у віршах туги і смутку, передчуття поетом знегод у Росії);

в) "Гой ты, Русь моя родная..." (перший вірш, у якому виявилась оригінальність Єсеніна — широта натури, невгамовне бешкетництво, ніжна і прониклива любов до Батьківщини).

2. Новий зміст, нове світло:

а) переживання поетом разом із країною історичних подій революції 1917 року і післяреволюційних часів;

б) бачення майбутнього Росії (у вигляді романтичного "граду Інонії", утопічні картини раю на землі);

в) усвідомлення, що утопія на землі неможлива (пристрастие бажання зрозуміти, "куда несет нас рок событий?")

3. Вірші про село:

а) безмежна любов поета до села, тривога за його долю (бачення Єсеніним складних соціальних суперечностей села: "Заглушила засуха засевки...", "Край ты мой брошенный...");

б) романтичне зображення села (змалювання у віршах загалом свят і гулянь,

картин сільського привілля, а не картин тяжкої селянської праці; бачення сільського життя у світлому, радісному ореолі, казкова мальовничість сільських хат, рідних приокських просторів);

в) село у суворі роки війни: "Все поют про горе, про тяжелый гнет, про нужду лихую и голодный год";

г) бажання поета сталевою бачити бідну, нужденну Русь.

4. Неповторне поетичне життя природи у віршах Єсеніна:

а) постійний рух, нескінченні розвиток і зміни у природі;

б) широке використання поетом образів народної поезії, прийомів уособлення (черемха "спить у білій накидці", "зажурилася дівчина-ялинка", "зоря окликає іншу");

в) багатобарвність, багатомірність природи в поезії Єсеніна (улюблені кольори — синій і блакитний: "только синь сосет глаза", "в летний вечер голу, бой"; кольори, що передають почуття любові і ніжності: "голубая кофта, синие глаза", золотий — колір, яким поет передає силу або високість висловлювання: "роща золотая");

г) зіставлення явищ природи з подіями людського життя ("Как дерево роняет листья, так я роняю грустные слова").

5. Взаємозв'язок теми Батьківщини і природи в єсенінській поезії (природа — частина Батьківщини: "я буду воспевать всем существом в поэте шестую часть Земли с названьем кратким Русь").

III. Поет-життєлюб. Вірші поета вчать любити свій край, любити життя.