Відтворення долі покоління сучасників у поезії Михайла Лермонтова

Шкільний твір

ЛЕРМОНТОВ МИХАЙЛО

(1814-1841)

Російський поет, у творчості якого відбились тенденції романтичного і реалістичного напряму. У віршах ("І нудно і сумно", "На дорогу йду я в самотині"), поемах ("Мцирі", 1840; "Маскарад", 1835), романі "Герой нашого часу" (1840) відчутна зосередженість автора на внутрішньому світі ліричного героя, у центрі — проблема особистості.

"Герой нашого часу" — морально-психологічний роман про долю молодих людей після розгрому декабризму. Печорін — тип байронічного героя — постійно в пошуках ідеалу, в протиріччі з "сірою буденністю", з якою прагне вирватись, але не може.

Літературні критики визначають вплив на Лєрмонтова Шатобріана, Мюссе, Фур'є, Скотта, Карамзіна, Пушкіна.

Відтворення долі покоління сучасників у поезії Михайла Лермонтова

Вважається, що ознакою великого таланту митця є його вміння відтворити епоху, в якій він живе. Ця ознака повною мірою стосується творчості М. Ю. Лермонтова. За недовге творче життя поет зумів окреслити долю сучасного йому покоління.

У поезію Лермонтова входить повсякденне життя і конкретний час — 30-40-ві роки з їхніми суперечностями: піднесенням ідейної зацікавленості молодого покоління і глибоким суспільним застоєм. Скорботна і сувора думка про покоління, що, як здавалося поетові, приречене пройти життя, не лишивши сліду в історії, витіснила юнацьку мрію про романтичний подвиг. Лермонтов жив тепер для того, щоб сказати сучасній людині правду про жалюгідне становище її духу і совісті — поколінню бездіяльному і впокореному, яке жило без надії на майбутнє.

Зацікавлення оповіддю бородінського ветерана, гіркота розлуки з Батьківщиною, холодний відчай, яким продиктовані рядки "І нудно, і сумно...", — ці теми повною мірою відображають думки і почуття сучасного авторові покоління. Гіркі слова про долю молодих співвітчизників, приречених на бездіяльність, викарбувані у вірші "Дума".

Контрасти, зміни душевних станів, поєднані з вірністю Лермонтова улюбленим ідеям і образам, створюють дивну виразність і неповторність його творчості, де у відчуттях ліричного героя відбилися переживання всього покоління.