Печорін і Грушницький — герої роману М. Лермонтова "Герой нашого часу"

Шкільний твір

Печорін і Грушницький — герої роману М. Лермонтова "Герой нашого часу"

І. Композиційна й ідейна роль образу Грушницького в романі. (У центрі роману — образ Печоріна. Конфлікт Печоріна з Грушницьким — один з основних, як протистояння істинного та помилкового. Грушницкий втілює світ, проти якого повстає Печорін.)

ІІ. Грушницький — пародія на Печоріна.

1. Система поглядів, що визначає поведінку героїв. (Розум Печоріна (здатність до самоаналізу, логіка суджень) — обмеженість Грушницького (невміння розібратися в найпростіших життєвих ситуаціях); справжнє розчарування в житті в Печоріна — гра, модна маска в Грушницького; зневага Печоріна до умовностей світу — прагнення Грушницького ввійти в аристократичне коло; невдоволення Печоріна самим собою — самовдоволення Грушницького; самовладання, витримка, холоднокровність Печоріна — гарячковість і нестримність Грушницького; справжній ліризм, поетичність натури Печоріна — вульгарність Грушницького та ін.)

2. Взаємини Печоріна та Грушницького. (Грушницький заздрить Печоріну, відчуває його перевагу. У глибині душі ненавидить. Печорін ставиться до Грушницького зневажливо і зверхньо. Бачить гірше втілення тих рис, з якими бореться в собі. Неможливість співіснування — трагічна розв'язка — дуель.)

ІІІ. Життєвість і правдивість створених характерів. (Наявність у будь-якому суспільстві людей, здатних аналізувати навколишню дійсність, що намагаються знайти своє місце в житті, об'єктивно оцінювати свої дії і вчинки — і тих, котрі прагнуть грати чужу роль, не здатні знайти власне "я", посередні, відсталі.)

Інші варіанти цього твору: