Образ героїчної людини в оповіданні М. Горького "Стара Ізергіль"

Шкільний твір

I. Героїчна людина — центральний образ творів М. Горького.

II. Оповідання "Стара Ізергіль" — це розповідь про гордих і сильних духом людей.

1. Данко — ідеал людини, особистість великої духовної краси:

а) благородна мета сміливого юнака (бути корисним народу);

б) спасіння племені (яке хотіло віддати в дар ворогові свою волю);

в) освітлення своїм серцем шляху до вільної землі занепалим духом людям.

2. Протиставлення позитивному образові Данко негативного образу Ларри — себелюбця й егоїста:

а) любов Ларри до себе і зневажливе ставлення до людей;

б) вбивство дівчини, яка не захотіла бути з ним;

в) засудження Ларри на вічну самотність;

г) невиразна туга приреченого на самотність Ларри і бажання смерті для себе.

3. Доповнення ідеального змісту оповідання образом старої Ізергіль:

а) спогади Ізергіль про життєвий шлях — своєрідна легенда про сміливу і горду жінку;

б) свобода в розумінні Ізергіль;

в) жага до подвигів.

III. Оповідання М. Горького "Стара Ізергіль" — твір, що пробуджує в людях активне ставлення до життя.