"Драма і життя" та життя і драма у розумінні Джеймса Джойса

Шкільний твір

I. Джеймс Джойс — відомий письменник-модерніст. (Джеймса Джойса називають "батьком" сучасного модерністського роману. Він народився у столиці Ірландії Дубліні. Після закінчення університету залишив батьківщину і жив у Європі. Писав літературно-критичні статті про мистецтво, ліричні вірші, романи, оповідання, п'єси.)

II. Джеймс Джойс про суть і призначення мистецтва. (Дж. Джойс не визнавав принципів реалістичної естетики. Він вважав, що справжній художник має бути ізольованим від суспільства, позбавленим почуття належності до свого народу і батьківщини.)

1. Несумісність моральних категорій з естетичними. (Ця теза лейтмотивом проходить у статті Дж. Джойса "Драма і життя", що є художнім маніфестом письменника. Своє розуміння драматичного Джойс пов'язує з прагненням до всеосяжних форм зображення, "основних законів" буття.)

2. В основі драми — життя. (Драму Джойс вважає "вищою формою мистецтва", а основним матеріалом для її створення є не що інше, як життя: "Під драмою, таким чином, я розумію взаємодію пристрастей, які виявляють істину; драма — це боротьба, еволюція, взагалі усякий рух, всякий розвиток; драма існує ще до того, як набуває драматичної форми, поза залежністю від цієї драматичної форми; драма зумовлена місцем дії, але не підкорюється йому".)

III. Значення творчості Джеймса Джойса. (Творчість Джойса є відображенням творчої свідомості епохи, у яку він жив. Він відкрив новий вимір реальності — духовність, у якій поєднані різні часи, культури, простори. Справжньою новацією Джойса-модерніста є "потік свідомості".)