Сенс назви оповідання А. П. Чехова "Товстий і тонкий" (2 варіант)

Шкільний твір

"Товстий і тонкий"... Так Антон Павлович Чехов назвав одне з своїх найвідоміших оповідань. Чехов завжди любив давати прізвища або прізвиська, які підкреслювали якусь характерну особливість персонажа.

Але я не думаю, що автор назвав своїх героїв, зважаючи на їхні фізичні особливості, а радше посилаючись на їхні духовні якості. А. П. Чехов в цьому оповіданні висміює закоренілість суспільної нерівності, рабську психологію підлабузників.

Коли Тонкий ще не знав, до якого чину дійшов Товстий, був собі друг як друг. Він весело розповідав про своє життя, згадував шкільні роки. А коли дізнався, яких висот досяг його друг, то відразу виявив притаманні йому негативні якості людської душі: заздрість, чинопочитания при приятельських відносинах, самоприниженість. В нього все було не те що маленьке, нікчемне, а скоріш тонке, як кажуть: "Де тонко, там і рветься". Так і тут. Тонким місцем у Тонкого була його власна психіка, психологія, якась пригнічена, нерозвинена. Але треба зважити на той час, коли було написано це оповідання — 80-ті роки XIX ст., час, коли в суспільстві панувала соціальна нерівність. Але ж тут не та ситуація: зустрілися колишні друзі, а тому можна було не зважати на соціальну нерівність.

У Товстого, навпаки, душа більш розвинена, відкрита. Він розумів, що висота чину тут ні до чого, що вони друзі, що дружба не має перешкод, і соціальних теж. Товстий хотів заперечити Тонкому, але вирішив, що його слова не матимуть успіху. Товстий зрозумів, що головна риса Тонкого — самоприниженість.

Я вважаю, що А. П. Чехов назвою хотів передати саме соціальний стан і моральні якості людей, описаних у цьому оповіданні.

Інші варіанти цього твору: