Три світи у романі М. Булгакова "Майстер і Маргарита"

Шкільний твір

I. Михайло Булгаков — "містичний письменник". (М. Булгаков — відомий російський письменник, публіцист, критик. Іронічно він називав себе "містичним письменником". Його твори незвичайні і багатопланові. Тут можна знайти і викриття вади державної системи, і протест проти абсурдного соціального устрою, проти насильства. Комічне і фантастичне у Булгакова слугують для руйнації міфу про начебто щасливе суспільство. Письменник показав справжню сутність суспільства.)

II. Три світи у романі М. Булгакова. (Булгаков цікавився творчістю Г. Сковороди. Особливо вразив його трактат "Потоп зміїний". У трактаті Г. Сковорода висловив припущення про існування трьох світів: земного, космічного й біблійного. Кожен із світів, за Сковородою, має дві сторони — зовнішню (видиму) і внутрішню (невидиму). Три світи фігурують і в романі М. Булгакова. Ці світи існують самостійно, паралельно, але час від часу перетинаються, переплітаються і надають творові особливого художнього змісту.)

1. Земний світ. (Земний світ у романі Булгакова передається через зображення московського життя 30-х років. У ньому діють основні персонажі: Берліоз, Римський, Варенуха, а також багато інших дійових осіб цілком реального світу. Але цей світ виявився слабкий і незахищений під дією другого світу — космічного. Реальні люди зникали, божеволіли, а на тих, хто піддав сумніву існування решти світів, чекала смерть. За задумом Булгакова, такими слабкими і незахищеними були атеїзм та офіційна ідеологія того часу.)

2. Космічний світ роману Булгакова. (Космічний світ у "Майстрі та Маргариті" представлений Воландом і його почтом: Азазелло, Коров'єв-Фагот, кіт Бегемот, Абадонна, Гелла. Сеанси чорної магії маестро Воланда — відкрита іронія над світоглядом і психологією персонажів земного світу. Це і дощ із "червінців", що насправді були звичайнісінькими папірцями, і безжальність глядачів до Бенгальського, котрий спробував розвінчати магічні трюки Воланда. А коли глядачі все-таки помилували Бенгальського і попросили повернути йому голову й відпустити, Воланд мудро зазначив: "Що ж, вони — люди. Люблять гроші, але це завжди було. Людство любить гроші, хоч би з чого ті не були зроблені. Легковажні... Та милосердя інколи достукується до їхніх сердець...")

3. Біблійний світ. (Третій світ постає в історіях про Ієшуа Га-Ноцрі, Понтія Пілата, Левія Матвія, Юду. Біблійні сцени роману вражають мудрістю, діалогами, яскравими описами: "У білому плащі з кривавим підбоєм, по-кавалерійському шаркаючи ногами, рано-вранці чотирнадцятого числа весняного місяця нісана в криту колонаду між двома половинами палацу Ірода Великого вийшов прокуратор Іудеї Понтій Пілат". Булгаков не ставив собі за мету відтворити біблійні тексти, він вніс своє світобачення тих далеких у часі подій.)

III. Художній ефект використання трьох світів у романі "Майстер і Маргарита". (Змальовуючи три світи окремо, автор наголошував на розриві між ними. Земні турботи людей призводять до того, що люди забувають про Бога, про його заповіді, а часом і взагалі заперечують його існування, як це робив виразник своєї доби поет Іван Бездомний. Вічні цінності за таких обставин відходять на другий план, затьмарюються щоденними турботами. А це означало для Булгакова, що світ не лише змінився, він утратив свою духовну суть і летить у прірву. Роман Булгакова — це попередження людству про наслідки втрати рівноваги матеріального і духовного, про наслідки від порушення законів буття. Однак на шляху до прірви ще можна зупинитися, переосмислити все і повернутися до витоків духовності. Тому й домінує у романі біблійна тема і тема Майстра, чий геній має божественну суть.)

Інші варіанти цього твору: