Мій улюблений вірш О. Блока

Шкільний твір

Мій улюблений вірш О. Блока

Серед багатьох віршів О. Блока різних періодів творчості вірш "О, я хочу безумно жить" вирізняється оптимізмом, жагою життя, намаганням зрозуміти приховані рушії життя.

Вже у першій строфі поет вживає інверсію, свідомо акцентуючи слово "жить". Жити з бажанням, жити, щоб залишити по собі слід, — ось мета поета:

О, я хочу безумно жить:

Все сущее — увековечить,

Безличное — очеловечить,

Несбывшееся — воплотить!

Це велика мрія, гідна людини творчої. Але це не так просто — здійснити все, про що мріяв. Життя часом складається, немов важкий сон. Анафора у другій строфі вжита, щоб підкреслити подальше твердження:

Пусть душит жизни сон тяжелый,

Пусть задыхаюсь в этом сне, —

Быть может, юноша веселый

В грядущем скажет обо мне.

У цих рядках сподівання того, що колись обов'язково правильно зрозуміють і його сум, і його сміх, і поезії, і звершення. Бо інакше все на світі втрачає сенс. Адже так нелегко словами пояснити іншому, що є рушієм твоїх дій. Тому й напівжартівливо, напівіронічно він висловлює уявні міркування нащадків:

Простим угрюмство — разве это

Сокрытый двигатель его?

Он весь — дитя добра и света,

Он весь — свободы торжество!

Вірш цікавий і за будовою. Однакові конструкції — неповні речення з пропущеним присудком підкреслюють багаторазовість дії і ніби примножують її. Вірш написано чотиристопним ямбом, але пірихії уповільнюють легкий ритм. Друга строфа, хоч і написана теж ямбом, але має дещо інший ритм завдяки більшій кількості наголосів. Так звучить і третя строфа. Така перебивка ритму надає віршу, невеликому за обсягом, цікавого звучання: ніби мовлення набирає розбігу. Не випадкове й інтонаційне оформлення першої й останньої строфи — знак оклику передає підвищення тону. Та й риторичне питання у третій строфі підкреслює смисл останніх рядків. Отже, цей невеликий вірш умістив дуже багато такого, що залишається поза рядками. І це надає поетичному твору особливого значення.

Інші варіанти цього твору: