Анатолій Крат

*

Стиль поета знаменують такі основні властивості: метафора, строга ритмічна структура, філософська проникнимість та метафізичний натяк.

Найціннішим, тобто найоригінальнішим поетичним засобом А. Крата є метафора, завжди прямо асоціативна: "сонце скорочує тінь", "стогін криничного серця", "падолист вижовклих бажань", "осипаються стрілки годинників". Коли ця метафора поєднується з метафізичною чи філософською проникнимістю, створюється справжня магія поезії.

До канви метафор і розмислів часто вплітаються народні мотиви, витворюючи ще один вимір.

Поет найчастіше користується пів-вільним або строго ритмізованим віршем, хоч не цурається й регулярних форм, навіть вдається до конкретної поезії, яка манить багатьох поетів України.

Богдан Бойчук (Нью Йорк, США)

*

Книгу Анатолія Крата "Шукаю себе: Сповідь на самоті" можна назвати чи не кращою поетичною збіркою, видану протягом 1997 року, коли з'явилася друком ця поема. Написана вільним віршем, збірка щедро використовує можливості медитативного письма, сповнена несподіваних асоціацій і метафор.

Тадей Карабович (Люблін, Польща)

*

Мовою своєї душі автор координує час вічності. Його поетичні твори вбирають у себе не лише реалії буття, а й запахи, звуки, барви. Вміло поєднуючи думку з думкою, поет приводить її в рух, і цей рух знаходить гармонійне відображення у філософській заглибленості його віршів.

Та найбільше вражає те, що поет, тримаючи Слово на регістрі часу, не дає читачеві відчути швидкоплинності того ж таки часу. І навіть найдинамічніший вірш своєю глибиною думки — уповільнює часові виміри. І тут поет немовби й не поет, а сама сила скоординованого ним часу. Сила, що приводить автора до пізнання ціни Слова, заради якого можна дозволити собі поступитися точністю рими і притишити акорд ритму.

Валентина Запорожець (Київ)

*

Діапазон художнього мислення А. Крата широкий — від філософських узагальнень буття, поетизації вічних цінностей до розкриття інтимних почуттів. Своєрідна "необарокова" поетика його творів виникла на основі розвитку найдавніших художніх традицій та новаторських пошуків, а це, в свою чергу, дозволило авторові у модерній формі синтезувати світобачення сучасної людини і прадавні космологічні уявлення.

Наталя Чухонцева (Херсон)

Твори