Розкрийте значення поняття "давній героїчний епос"

Відповідь на контрольне запитання до поеми "Рамаяна"

Розкрийте значення поняття "давній героїчний епос".

Слово "епос" — давньогрецького походження й у перекладі означає "слово", "розповідь". Давній героїчний епос — це розповіді про подвиги легендарних предків, про подорожі й незвичайні пригоди, у яких виявляються розум і кмітливість героїв, їх мужність і героїзм. Епос бере початок із фольклору й об'єднує героїчні народні пісні, сказання, поеми.

Кожен народ має свій героїчний епос. Греки — "Іліаду" та "Одіссею" Гомера, німці — "Пісню про Нібелунгів", індійці — "Рамаяну", українці теж мають подібні твори — історичні думи та пісні, а також пам'ятку давньоруської літератури "Слово о полку Ігоревім".

Герої давнього епосу — для сучасних поколінь приклад служіння батьківщині, народові. Твори народного епосу благотворно впливають на розвиток культури і літератури народів світу.