Улас Самчук — Марія (аналіз, паспорт твору)

Аналіз твору

Жанр. Роман.

Час створення. 1933 рік.

Автор. Улас Самчук (1905-1987) – український письменник-емігрант, журналіст і публіцист, редактор.

Тема. Розповідь про тяжке життя української селянки на фоні історичних подій, зокрема, війни, колективізації та Голодомору.

Ідея. Звеличення праці, любові, материнства; уславлення Батьківщина; засудження нелюдських дій влади, тоталітарного режиму, який обрікав людей на смерть.

Проблеми. Насильницька колективізація; голодомор; духовність; сенс життя; щастя; добро; материнство; життя і смерть.

Композиція і сюжет твору

Присвята роману: "Матерям, що загинули голодною смертю на Україні в роках 1932-1933". Роман складається з трьох частин-книг. Першою є "Книга про народження Марії", де розповідається про її сирітське дитинство, наймитське життя, перше кохання до Корнія, якого невдовзі забирають у матроси, шлюб з нелюбом Гнатом та втрату їхніх діточок: Романа та Надійки. Завершується книга тим, що Марії несила жити з Гнатом й вона від нього йде до свого коханого Корнія, що повернувся зі служби. Друга частина має назву "Книга днів Марії", де йдеться про подальше життя Марії з Корнієм, його адаптацію до життя селянина, народження їхніх дітей: Демка, Максима і Надійки, Лавріна. Кожен з синів йде своїм шляхом. Третя частина "Книга про хліб" розкриває жахливі картини духовного та фізичного занепаду України. Більшовицькі пріоритети та примарні обіцянки "кращого майбутнього" насправді мають за мету корінну руйнацію традиційної моделі українського суспільства, що має за основу культ сім'ї, працелюбність, набожність, повагу до батьків та предків. Син Марії Максим, перейнявшись комуністичними ідеями завдає багато лиха своїм батькам, спочатку вигнавши їх з хати, потім викривши свого ж брата Лавріна, який був заарештований.

Роман невеликий за обсягом, але охоплює кілька десятиліть. Автор художньо осмислює суспільні катаклізми, людські драми й трагедії, починаючи з дореволюційного періоду – аж до більшовицьких реформ 30-х років, наслідком яких був геноцид. Роман написаний у вигляді суворого опису життя Марії. Твір-хроніка з максимальною достовірністю відображає події не тільки життя Марії, а й цілого народу. Число прожитих днів – найбільша таємниця земного буття – одразу сповіщається автором. Таким чином, він ніби одразу передбачив за народженням смерть героїні, а отже, сповнив особливим змістом кожен день життя Марії.

Експозиція. Народження Марії, смерть її батьків, дитинство і юність.

Зав'язка. Марія закохується у Корнія, але він мусить йти служити сім років у царській армії.

Розвиток дії. Шлюб Марії і Гната, їхнє спільне життя. Повернення Корнія. Розлучення з Гнатом. Життя Марії з Корнієм. Народження дітей. Корній на російсько-японській війні. Хтось підпалює Маріїну хату. Повернення Корнія. Революція 1917 року. Максим звинувачує брата Лавріна в контрреволюції, а Марію й Корнія змушує вибратися з рідної хати. Голод. Марія намагається врятувати дочку і маленьку онуку від голоду, але ті гинуть.

Кульмінація. Корній убиває сина Максима і йде помирати в поле разом зі старим собакою. Гнат з'являється перед Марією і признається, що це він колись спалив її хату.

Розв'язка. Смерть Марії.