Василь Симоненко — Задивляюсь у твої зіниці... (аналіз, паспорт твору)

Аналіз твору

Літературний рід: патріотична лірика.

Жанр: ліричний вірш.


Віршовий розмір: шестистопний ямб.


Тема: роздуми над долею рідної землі, її історії; розкриття щирих синівських почуттів поета до своєї Батьківщини.


Ідея: возвеличення любові до рідної землі, заклик до земляків любити вітчизну, дбати про її майбутнє.


Художньо-стильові особливості: вірш написано у формі монологу ліричного героя.Логіка зображення, естетична цілісність, світоглядна позиція поета, чітка орієнтація на читача зумовлюють побудову твору. Монолог ліричного героя відтворює патріотизм цілого покоління. Твір сповнений почуттів, експресії, які передають різноманітні тропи та фігури.

Головний образ твору — ліричний герой, у монолозі якого передається любов до України, ненависть до ворогів, яких він називає "недругами", "чортами". У творі зримо наявний образ України, яку ліричний герой називає "матір'ю", "молитвою", "віковою розпукою".


Художні засоби, стилістичні фігури:

  • Епітети: "червоні блискавиці", "мамо, горда і вродлива", "святе синівське право", "дні занадто куці та малі", "зіниці голубі, тривожні", "розпука вікова", "хмари бурякові", "священне знамено" — змальовують тривожний світ, у якому ми живемо;
  • метафори: "пливе за роком рік", "перли в душі сію", "мовчать Америки й Росії", "чорти живуть на небі", "палають хмари", "сичать образи";
  • порівняння: "зіниці голубі, тривожні, ніби рань"; звертання: "Україно!", "недруги лукаві", "друзі", "нене";
  • гіпербола "битви споконвічний грюк" створює різноманітну, строкату картину реальності, у якій частіше панує неспокій, бій;
  • риторичне запитання: "Як же я без друзів обійдуся, без лобів їх, без очей і рук?";
  • риторичні оклики: "Ти для мене диво!", "Одійдіте, недруги лукаві!", "Друзі, зачекайте на путі!", "Чуєш — битви споконвічний грюк!";
  • літота "Я проллюся крапелькою крові" передає думку про те, що кожен з нас — це немов маленька крапелька, але всі ми — частина матері-України.

Аналіз інших творів Василя Симоненка: