Іван Франко — Гімн (аналіз, паспорт твору)

Аналіз твору

Літературний рід: лірика.

Жанр: гімн.

Напрям: модернізм.

Течія: неоромантизм із елементами критичного реалізму.


Система віршування: силабо-тонічна.

Віршовий розмір: 4-стопний хорей

Римування: кільцеве + паралельне (аббаввггдд).

Строфа: десятивірш (децима).


Провідний мотив, мотиви: "національне відродження", "віра в майбутнє, у людський геній"; "просвіта як шлях у майбутнє", "творче начало в людині", "знищення зла", "воля".


Тема: поступ; творче начало в людині й нації; доля народу й України на історичному роздоріжжі й у перспективі на майбутнє.


Ідея: утвердження думки про незнищенність людського творчого духу, віра у світле прийдешнє України; викриття зла ("попівські тортури, тюремні царські мури", "муштроване військо", "шпіонське ремесло"), що падає під тиском волі й духу "міліонів".


Художні засоби, стилістичні фігури: епітет, порівняння, гіпербола, метафора, метонімія, синекдоха, анафора, риторичне питання, антитеза.


Образи: людей: міліони — народ, який прозрів; сини — майбутнє нації; попи, царі, військові, шпіони, тюремники — зло минулого; "вічний революцйонер" — дух, наука, думка, воля; предметів і явищ: хати мужицькі, верстати ремісницькі, місця недолі й сліз; зла руїна — минулий світ, який падає під тиском нового життя; лавина — знищення зла; розвидняющийся день — прийдешнє.


Символічні образи: вічний революцйонер (символ одвічного прагнення людини до кращого, творчого начала в людині; "дух, наука, думка, воля") та ін.


Примітки та корисна інформація: "Гімн" І. Франка за своїм пафосом близький "Заповіту" Т. Шевченка. Ідея про наближення змін і перемогу людського духу знаходить свій розвиток у поемі "Мойсей".