Григорій Сковорода — De Libertate (аналіз, паспорт твору)

Аналіз твору

Літературний рід: лірика.

Жанр: ода.

Напрям, течія: бароко.

Вид лірики: філософсько-громадянська.

Віршовий розмір: дактиль.

Римування: паралельне (ааббввггдд).

Строфа: суцільний текст.

Провідний мотив, мотиви: возвеличення свободи як найбільшої суспільної цінності; прославляння Б. Хмельницького, борця за свободу рідного народу, яка є найбільшим багатством людини.

Тема: роздуми про волю як найбільшу суспільну цінність і про Б. Хмельницького як взірця боротьби за свободу.

Ідея: возвеличення свободи (вольності) духовної, соціальної й національної як найвищої цінності.

Художні засоби, стилістичні фігури: епітет, порівняння, гіпербола, риторичне звертання, риторичний вигук.

Образи та символічні образи: людей: ліричний герой, Богдан Хмельницький; предметів і явищ: болото, золото. Символічні образи: Богдан Хмельницький (символ вольності); свобода (символ справжнього людського існування); болото (символ матеріального, невільного світу).

Примітки та корисна інформація: Вірш "De libertate" ("Про свободу" — лат.), у якому Г. Сковорода привітав національно-визвольну боротьбу рідного народу на чолі з Б. Хмельницьким, не увійшов до збірки "Сад божественних пісень".

Аналіз інших творів Григорія Сковороди: