Завантаження

Реферат на тему: "Українська література 10-хх років ХХ століття. Формування і розвиток українського модернізму"

РЕФЕРАТ
З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ТЕМА:
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРЕАТУРА 10-хх РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ.
ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО МОДЕРНІЗМУ.
Українська література впродовж усього ХIX ст. розвивалася в річищі народницької традиції, кредом якої було служіння народові (розумілося головним чином селянство). Реалізм минулого століття пройшов кілька етапів свого розвитку: просвітительський у поєднанні з бароковими та бурлескниними тенденціями (І.Котляревський, П.Гулак-Артемовський, Г...

Читати реферат →