Завантаження

Реферат на тему: "Жанрові константи і модифікації новели ХХ ст"

Жанрові константи і модифікації новели ХХ ст.
Історичний розвиток жанру новели відбувався у боротьбі двох протилежностей – наближення до стабільності та постійного розширення його естетико-пізнавальних можливостей. Так, з появою модернізму, визначальними рисами якого стають новизна і антитрадиціоналізм, пов’язане виникнення одного з жанрових типів новели – модерністського.
Модернізм свідомо затверджує змістове значення усіх елементів форми. Зміст підкоряється умовній формі...

Читати реферат →