Завантаження

Реферат на тему: "Краса і велич рідного слова у поетичній творчості Максима Рильського"

РЕФЕРАТ
на тему:
Краса і велич рідного слова
у поетичній творчості
Максима Рильського
М. Рильський надавав проблемам мови великого значення впродовж усієї творчості. Він був надзвичайно вимогливий до мови власних творів, невтомно працював над збагаченням свого поетичного словника. Поет закликав своїх сучасників боротися за чистоту і збагачення україн-ської мови. Прикладом такого звернення є вірш "Мова", в якому поет з великою ніжністю і любов'ю говорить про мову...

Читати реферат →