Завантаження

Реферат на тему: "Історія написання роману Панаса Мирного "Хіба ревуть воли, як ясла повні?""

Історія написання роману
Реформа 1861 р. та її наслідки привернули особливу увагу Панаса Мирного. Гнітюча атмосфера кріпосницької дійсності спонукала письменника до викриття її антигуманної суті, виняткової жорстокості.
Найважливішим для себе Панас Мирний вважав змалювання в художній літературі пореформеної доби — "голодної волі" для селянства...

Читати реферат →