Питання і тести з української літератури

Реферат

Питання і тести по укр. літературі

1. Визначте національне і загальнолюдське у зображенні боротьби за соціальну справедливість (роман П. Мирного "Хіба ревуть воли, як ясла повні?").

2. І. Я. Франко і сучасність.

3. Смішний чи страшний Пузир у п’єсі І. Карпенка-Карого "Хазяїн". Доведіть свою думку.

4. Проблема влади землі над людиною у драмі І. Я. Франка "Украдене щастя".

5. Відображення картин пореформеного життя у повісті "Кайдашева сім’я" І. С. Нечуя-Левицького.

6. Україна й українці у творчості І. Я. Франка.

7. В чому драматизм подій, зображених у п’єсі "Не судилось" М. Старицького.

8. Проблема влади землі над людиною у драмі "Украдене щастя" І. Я. Франка.

9. Розкрийте на повісті "Князь Єремія Вишневецький" національне і загальнолюдське (І. С. Нечуй-Левицький).

10. І. Я. Франко і сучасність.

11. Звідки в суспільстві, на ваш погляд, беруться такі люди, як Феноген і Ліхтаренко ("Хазяїн" І. Карпенко-Карий).

12. Революційно-патріотична лірика І. Я. Франка.

13. Розкрийте на п’єсі І. Карпенка-Карого національне і загальнолюдське ("Сава Чалий").

14. Пошук шляхів організованої боротьби українських робітників у повісті "Борислав сміється" І. Я. Франка.

15. Дайте оцінку образу Пузиря із п’єси І. Карпенка-Карого "Хазяїн".

16. Мотиви лірики І. Я. Франка.

17. Утвердження думки про духовну красу, талановитість народу (І. К. Карий. "Сава Чалий").

18. Українське робітництво у повісті І. Я. Франка "Борислав сміється".

Дивіться також

19. В чому трагізм долі князя Єремії Вишневецького? (І. С. Нечуй-Левицький "Князь Єремія Вишневецький").

20. Україна й українці у творчості І. Я. Франка.

21. У чому незвичайність долі Чіпки?(роман "Хіба ревуть воли, як ясла повні?").

22. Українське робітництво у повісті І. Я. Франка "Борислав сміється".

23. Розкрийте, як умотивовує Панас Мирний злочинні дії Чіпки. (роман "Хіба ревуть воли, як ясла повні?").

24. Мотиви лірики І. Я. Франка.

25. Розкрийте, за яких обставин стався моральний злам особистості князя Єремії Вишневецького. (повість "Князь Єремія Вишневецький І. С. Нечуй-Левицького).

26. Пошук шляхів організованої боротьби українських робітників у повісті "Борислав сміється" І. Я. Франка.

27. Розкрийте на основі образу Катрі Дзвонарівни духовне багатство простих людей. (драма "Не судилось" М. П. Старицького).

28. Революційно-патріотична лірика І. Я. Франка.

29. В чому драматизм подій, зображених в п’єсі "Сава Чалий" І. Карпенка-Карого.

30. Проблема влади землі над людиною у драмі "Украдене щастя" І. Я. Франка.

31. Як розкривається моральна велич простих людей в образі Дмитра Ковбаня (драма "Не судилось" М. П. Старицького).

32. І. Я. Франко і сучасність.

33. Як виявляються моральні якості Тодозі Світайлихи в повісті "Князь Єремія Вишневецький" І. С. Нечуя-Левицького.

34. Україна і українство у творчості І. Я. Франка.

35. Злигодні солдатського життя в царській армії (роман "Хіба ревуть воли, як ясла повні?" Панаса Мирного).

36. Українське робітництво у повісті І. Я. Франка "Борислав сміється".

37. "Неволя, як той чад, задурманила людям голови" (роман "Хіба ревуть воли, як ясла повні?" Панаса Мирного).

38. Мотиви лірики І. Я. Франка.

39. Дайте оцінку образу Павла Чубаня. (драма "Не судилось" І. Карпенка-Карого).

40. Пошук шляхів організованої боротьби українських робітників у повісті "Борислав сміється" І. Я. Франка.

41. В чому трагізм долі Сави Чалого з однойменної п’єси І. Карпенка-Карого?

42. Революційно-патріотична лірика І. Я. Франка.

43. Чим відрізняється Мелашка від інших жінок Кайдашевої сім’ї?

44. Проблема влади землі над людиною у драмі І. Я. Франка "Украдене щастя".

45. Визначте національне і загальнолюдське у зображенні боротьби за соціальну і національну справедливість. (М. П. Старицький "Оборона Буші").

46. Мотиви лірики І. Я. Франка.

47. "Зла сатира на чоловічу любов до стяжання". (комедія "Хазяїн" І. Карпенка-Карого).

48. І. Я. Франко і сучасність.

49. Як ви розумієте порядність у загальнолюдському значенні? (за драмою "Не судилось" М. П. Старицького).

50. Пошук шляхів організованої боротьби українських робітників у повісті "Борислав сміється" І. Я. Франка.

51. В чому драматизм долі Тодозі Світайлихи? (повість "Князь Єремія Вишневецький І. С. Нечуя-Левицького).

52. Українське робітництво у повісті І. Я. Франка "Борислав сміється".

53. Чіпка – пристрасний шукач правди. (роман "Хіба ревуть воли, як ясла повні?" Панаса Мирного).

54. Революційно-патріотична лірика І. Я. Франка.

55. Заверховодили пани польські у Гетьманському, як у себе вдома. (роман "Хіба ревуть воли, як ясла повні?" Панаса Мирного).

56. Україна і українці у творчості І. Я. Франка.

57. Розкрийте високий духовний потенціал народу, втілений в образах роману Панаса Мирного "Хіба ревуть воли, як ясла повні?".

58. Розкрийте, за яких обставин стався моральний злам особистості Чіпки, чи був у нього інший вихід? (роман П. Мирного "Хіба ревуть воли, як ясла повні?").

59. Розкрийте високу національну свідомість, почуття обов’язку образів-персонажів повісті "Князь Єремія Вишневецький" І. С. Нечуя-Левицького.

60. Розкрийте, як умотивовує автор злочинні дії Михайла Ляшенка. (драма "Не судилось М. П. Старицького).

61. Зіставте образи Максима Гудзя і Чіпки. Чому Максима, як і Чіпку, називають "пропащою силою"?

62. Розкрийте символічне значення назви роману Панаса Мирного "Хіба ревуть воли, як ясла повні?"

63. Розкрийте символічне значення першої назви драми "Не судилось" М. П. Старицького.

64. Позитивний чи негативний тип особистості Чіпки з роману Панаса Мирного "Хіба ревуть воли, як ясла повні?"

65. Розкрийте душевну драму Катрі Дзвонарівни. (драма "Не судилось" М. П. Старицького).

1. "Хазяїн" І. Карпенка-Карого – це:

– комедія

– трагедія

– драма

– водевіль

2. 4 березня 1880 року заарештували

І. Я. Франка:

– вперше

– вдруге

– втретє

3. "Велика честь нам буде, коли ми зуміємо забути себе для громадського діла" – ці слова належать:

– І. Карпенку-Карому

– М. Заньковецькій

– М. Старицькому

– М. Кропивницькому

4. Жорстокі умови навчання описав І. Я. Франко в оповіданнях:

– "Отець гуморист"

– "У кузні"

5. "Не судилось" М. П. Старицького – це:

– комедія

– трагедія

– драма

– водевіль

6. І. Я. Франко народився:

– 1814 року

– 1890 року

– 1856 року

– 1852 року

7. "Талан", "Не судилось", "Ой не ходи, Грицю", "За двома зайцями" – це твори, які написав:

– І. Карпенко-Карий

– М. Кропивницький

– І. Франко

– М. П. Старицький

8. Поезія "Червона калина…" І. Я. Франка покладена на музику:

– Лисенком

– Надененком

– Данькевичем

9. "Богдан Хмельницький", "Кармелюк", "Останні орли" – це твори, які написав:

– Панас Мирний

– Марко Вовчок

– І. Нечуй-Левицький

– М. Старицький

10. "Вічний революціонер – Дух, наука, думка, воля не уступить пітьмі поля…" – це рядки вірша:

– "Гімн"

– "Гримить"

– "Каменярі"

– "Гріє сонечко"

11. Краса весняного степу, зовнішність сільського парубка та польової царівни – це описи з:

– повісті "Земля" О. Кобилянської

– роману "Хіба ревуть воли, як ясла повні?"

– повісті "Кайдашева сім’я" І. С. Нечуя-Левицького

12. І. Я. Франко відобразив свої страждання в цісарській тюрмі в оповіданні:

– "Олівець"

– "На дні"

– "Отець гуморист"

– "Ріпник"

13. "Вона стояла над душею в Мотрі, наче осавула на панщині…" – це рядки з повісті І. С. Нечуя-Левицького:

– "Дві московки"

– "Микола Джеря"

– "Кайдашева сім’я"

14. В 1893 році І. Я. Франко захищає дисертацію на тему:

– "Варлаам і Йосааф – старохристиянський духовний роман і його літературна історія"

– "Жіноча доля в руських піснях народних"

– "Думи пролетарія"

15. Повість "Кайдашева сім’я" І. Нечуя-Левицького "Оздобою українського письменництва" назвав:

– Т. Г. Шевченко

– І. Я. Франко

– М. М. Коцюбинський

16. 28 травня 1916 року І. Я. Франка поховали

– у Львові

– у Києві

– у Нагуєвичах

17. Чіпка дізнається, що в нього незаконно забрали землю. Це –

– зав’язка

– кульмінація

– розв’язка

18. Жорстокі умови навчання І. Я. Франко описав в оповіданні:

– "У кузні"

– "Грицева шкільна наука"

– "Олівець"

19. "Польова царівна" – так названа одна з героїнь.

Це –

– Мотря

– Галя

– Христина

20. Бенедьо Синиця – так називається герой повісті:

– "Кайдашева сім’я"

– "Лихо давнє і сьогочасне"

– "Борислав сміється"

21. "Розбишацька дочка" – так названа одна з героїнь. Це –

– Мотря

– Галя

– Христя

22. Збірка "З вершин і низин" відкривається віршем:

– "Гімн"

– "Гріє сонечко"

– "Гримить"

– "Каменярі"

23. "Польова царівна" – так названа одна з героїнь:

– "Кайдашева сім’я"

– "Не судилось"

– "Хіба ревуть воли, як ясла повні"

24. Михайло Гурман, Микола Задорожний, Анна – герої драми:

– "Не судилось"

– "Украдене щастя"

– "Сава Чалий"

– "Хазяїн"

25. "Розбишацька дочка" – так названа одна з героїнь:

– "Кайдашева сім’я"

– "Не судилось"

– "Хіба ревуть воли, як ясла повні"

26. "Зів’яле листя" – збірка поезій:

– Т. Г. Шевченка

– І. Я. Франка

– П. Мирного

– М. Старицького

27. Повість "Кайдашева сім’я" І. С. Нечуя-Левицького це –

– соціально-побутова

– соціально-психологічна

– історична

– фантастична

28. "Встань, орачу, встань!

Сій в щасливий час

Золоте зерно!" – це рядки з вірша І. Я. Франка:

– "Гімн"

– "Гримить"

– "Каменярі"

– "Гріє сонечко"

29. Роман "Хіба ревуть воли, як ясла повні?" Панаса Мирного:

– соціально побутовий

– соціально-психологічний

– пригодницький

– фантастичний

30. "…Мільйони чекають

щасливої зміни,

Ті, хмари – плідної

будущини тіни…", — це рядки з поезій І. Я. Франка

31. "Вона довго терлася коло панів і набралася од них трохи панства". Це…

– Мелашка

– Мотря

– Маруся

– Палажка

32. Літературну діяльність розпочав І. Я. Франко навчаючись в:

– початковій школі

– монастирській школі

– Дрогобицькій гімназії

– Львівському університеті

33. Коли з’явився літературний псевдонім І. Нечуй? З виходом повісті:

– "Дві московки"

– "Кайдашева сім’я"

– "Афанський пройдисвіт"

34. Поезія "Чого являєшся мені у сні?" – І. Я. Франка покладена на музику:

– Лисенком

– Надененком

– Данькевичем

35. В яких містах учителював І.С. Нечуй-Левицький? Це…

– Богуславі

– Полтаві

– Каліші

– Седлеці

– Кишиневі

– Києві

– Стеблеві

36. І. Я. Франко вперше надрукував в журналі

"Друг":

– "Моя пісня"

– "Пісні народні"

– "Борислав сміється"

– "У кузні"

37. Пригадайте ім’я Мелашчиного батька.

1 2