Слово Тараса Шевченка і Святе Письмо (курсова робота)

Реферат

Курсова робота

на тему:

Слово Тараса Шевченка і Святе Письмо

Зміст

I.Вступ.Тарас Шевченко – національний пророк........................................3

1.Тарас Шевченко. Посланіє "І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм в Україні і не в Украаїні моє дружнє посланіє"..........7

2."Псалми Давидові"......................................................................................10

3. Поема"Неофіти"..........................................................................................16

4. "Ісаія. Глава 35"..........................................................................................19

II.Висновки..........................................................................................................23

III.Список використаної літератури...............................................................25

I.ВСТУП.

Тарас Шевченко – національний пророк.

Знедоленому безправному українському народові потрібен був великий муж, що мав би відвагу говорити один за всіх. Потрібен був речник, новий Боян, патріарх, подвижник, пророк. Таким став Тарас Шевченко. Це поет, даний Богом. Спів Шевченка був "… воістину гуком воскреслої труби архангела", пише Куліш у "Спогадах про Шевченка" і називає його національним пророком.

Пророка не можна призначити, вибрати. Лише обрана Богом людина здатна мужньо і відверто говорити всім і всюди правду. Проте у світі споконвіку існують і лжепророки, пророки людські, що віщають від себе і керуються силами зла, а значить неправди. Якою ж має бути людина, що її називають і визначають пророком?

"Пророк бачить те, чого інші не добачають.

Пророк передбачає майбутнє

Але передусім пророк розмовляє

з Богом і виголошує його істиним

перд лицем народу".0

Євген Сверстюк. "Блудні сини України".

Саме таким був Тарас Шевченко. Він бачив те, чого не хотіли та й не могли бачити інші, і сміливо говорив до свого народу, спираючись на авторитет Божого слова.

Біографи свідчать, що Шевченко від молодих літ знав і до смерті возив із собою Святе Письмо, а на вигнанні це було майже єдне його "чтиво". Тому і називають його поетом-біблійцем. Зустріч Шевченка із Біблією не була принагідною. Він на ній учився грамоти, з дитинства знає на пам’ять фрагменти Святого Письма . Малим хлопцем слухав, як столітній дід Іван читав рдині та сусідам достатні на той час біблійні книги, житія святих, борців та мучеників за

-4-

віру. Та й сам Тарас, підрісши, читав над покійниками замість учителя-дяка Псалтир.

Згодом у Петербурзі, великий Карл Брюллов велить своєму улюбленцю-учневі брати малярські теми з Біблії, бо там все "просто і зграбно". Молодий слухач Академії мистецтв, прислухаючись до порад митця-вчителя не тримає у себе на квартирі іншої книжки ніж Біблія, "Анархарзісової подорожі", та історії Галіса (Б. Лепкий "Про життя і твори Тараса Шеченка").

Саме тоді, коли Шевченко перебував на вершині свого натхнення і промовляв огенним словом, як посланець з неба, в Києві склався гурт молодих людей, що поклали собі завдання творити визвольні та братолюбні ідеї. Назвавшись Кирило-Мифодіївським братством , члени його свою діяльність планували у ракурсі пророчих слів Ісуса Христа: "І пізнаєте правду, а правда вас вільних грабить!" (Ів. 8:32). На перстнях братчиків був напис: "Пізнайте істину, і істина звільнить вас". Такі просвітительські ідеї і були особливо близькі співцеві темного, знедоленого віковічним ярмом, народу. Шевченко – патріот, народолюбець і віруючий християнин, бо саме віра Христова підняла ідею збратання народів, вирівнюючи прірви між вільним чоловіком і безправним рабом, у проповідувала всесвітній мир, свободу і любов. У його голові ідея повалення кріпатства й визволення рідного народу зливалася з проповіддю християнства, він руйнував царство насильства, сатани, деспотизму, щоб збудувати царство Боже, державу волі і правди.

Шевченко міг освоїти виражальні засоби Біблії саме тому, що пройнявся духом біблейних книг. Згадуючи про багатющий арсенал думок і почуттів, почерпнутих поетом із Біблії, літературознавець В. Щурат писав: "Дсь якийсь поетичний образ, десь якусь оригінальну гадку Святого Письма може присвоїти собі перший-ліпший поет. Зробити філософію Святого Письма своєю філософією, се може тільки справжній біблієць яким був Шевченко".

-5-

Лейтмотивом більшості його творів є поєднання любові до Бога і милосердя до ближнього. А це основа християнського вчення. Людину хоче бачити Шевченко передусім як відображення "образу Божого".

Беликй поет – пророк несе християнський ідеал згарманізованої людини, що живе у згоді з собою. Життєва позиція його полягає у тому, щоб жити за Божим законом і актом свобідної волі обирати, свою дорогу (Є. Сверстюк, "Блудні сини України"). Звідси зрозуміла його боротьба зі сваволею сильних світу і не сприйняття тих, хто втрачає подобу Божу. Дуже характерний для Шевченка штрих: у важкі хвилини перед ним завжди стоїть Бог, рпро це засвідчує і той факт, що слово "Бог" у його творах зустрічається більше, ніж 630 разів.

Про авторитетність Божого слова для поета свідчить витяг їз його листа до графині Толстої від 9 січня 1857 року: "Тепер і що лиш тепер я цілком повірив 0у слово – "Любя, наказуя вы". – Що лиш тепер молюся до Бога і дякую йому за безконечну любов до мене, за те, що він виправдовув мене. У тому випробуванні очистилося і видужало моє бідне, болящ серце. Воно забрало від очей моїх призму, крізь яку я глядів на людей і на самого себе. Воно навчило мене, як любити ворогів і тих, хто нас ненавидить. А цього не навчить ніяка школа, крім школи досвіду і тривалої бесіди з самим собою".

"Любіть своїх ворогів, добро робіть тим, хто ненавидить вас. Благословіте тих, хто вас проклинає, і моліть ся за тих, хто кривду вам чинить", — це слова Ісуса Христа, записані у вангелії від Луки (6:27, 28). Щиро і правдиво сповідається поет, як під впливом дієвого євангельського слова у нього вдосконалюється християнський характер і утверджується християнський світогляд.

Цікаво, що завершуючи свою літературну діяльність, Шевченко видає "Буквар" – посібник для дітей, у якому поряд із думами та народними прислів’ями він поміщає уривки із псалмів (132, 53, 12, 93, 149), а також

-6-

молитви сподіваючись, що вони сприятимуть вихованню доьрих, нелукавих людей із чистим серцем. Проаналізувавши ці тексти, можна зрозуміти, який поет хоче бачити тих, хто буде вчитися за його "Букварем".

Отже, бажаючи відкрити очі своєму мудрому від природи, але забитому і пригніченому народові, Шевченко вносить свою лепту у його просвітительство – доступний за ціною (3 коп.) і багатий духовно "Буквар".

Поета боялися не тільки як революціонера демократа чи націоналіста. Його ще й не бажали сприйняти як тверезомислящого християнина, яклюдину високого Духу. А тим більше признати "володарем в царстві духа", — як справедливо писав про нього інший велет духу Іван Франко.

Творчість Т. Шевченка – Згусток добра і правди. Він був сіячем і вирощувачем духовних якостей народу. Він вірив, що є сила, котрійтреба поклонятися, бо вона врятує людство від морального і духовного спустошення, виродження, збідніння. Цією силою є Бог.

Теологічна довідка.

Пророк. Під словом "пророк" розуміють, по-перше, людину яка передбачає майбутнє, по-руге людину, яка завіщає слово повчання, напучування і потішення через натхнення Святим Духом. Пророки, працю і слова яких ми знаємо із Святого Письма, — це Єнох, Ной, Авраам, Мойсей, Аарон, Маріям, Дебора, Самуїл, Давид, Сломон, Ілля, великі і малі прроки – автори пророчих книг та ін. Святе Письмо свідчить про те, що через пророків говорив Святий Дух, і що книги, написані ними, створені через натхнення Духа Божого, "Бо пророцтва ніколи не було з волі людської, а звіщали його святі Божі мужі, проваджені Духом Святим".

Лжепророк. У Святому Письмі згадується і про лжепророків, які не будучи призваними і посланими Богом, пророкують за своїм вимислом на шкоду ближ-нім, зводячи їх з праведної дороги. Такі пророки описані в Старому і Новому заповітах.

Тарас Шевченко. Посланіє "І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм в Україні і не в Украаїні моє дружнє посланіє".

Поема "І мертвим, і живим, і ненародженим …" – твір рідкісної емоційної напруги, що народилася в атмосфері дешевних переживань, нестабільного, дискомфортного внутрішнього життя, а це позначилось на емоційному стані ліричного героя, на проблематиці твору, його жанрових особливостях, композиції, своєрідній лексиці.

Поет звертається до жанру послання, що був досить поширений у культурній традиції різних часів і народів. У Біблії це послання святих апостолів Павла, Петра, Івана, Якова, Юди які своєрідно вплинули на творчість багатьох письменників, як-от: І. Вишневецького, П. Грабовського, І. Франка, М. Рильського, А. Малишка, Д. Павличка.

Сама назва твору вказує на позачосовість послання. Як і Біблія, воно написане для всіх часів і не обмежується географічно. Масштабність адресата, окресленого в назві, зумовлюється обширністю і гостротою проблематики, що актуальна як у прадавні часи, так і сьогодні й, очевидно залишиться такою і для ще ненароджених поколінь. Лаконічно її можна окреслити як проблему добра і зла та їх довічної бортьби, що конкретизується у творі як проблема правди і брехні. Для поета вона є принциповою і тому звучить безкомпромісно і звинувачувально уже в епіграфі який взято із Першого соборного послання апостола Івана: "Як хто скаже: "Я Бога люблю", та ненавидить брата свого, той неправдолюбець. Для Шевченка, як для справжнього християнина, — це принципова позиція, згідно якої любов до невидимого Бога оживає в любові до ближнього: "Бо хто не любить брата свого, якого бачить, як може він Бога любити, якого не бачить?". Епіграф і задає полемічний характер посланню. Бажаючи розбудити серед українського люду дух любові, братства, взаєморозуміння, поет послуговується словами улюбленого учня Христа, якого

-8-

називають апостолом Любові. Поет не приймає того українського патріотизму, за яким немає любові.

Стиль послання наближений до книг пророків Ісайї, Єремії, новозавітних послань та відкриття Івана Богослова. Як старозавітні пророки своїм словом стараються зупинити ізраїльський народ у їх гріхах, вказуючи на неменучу розплату, так і пророк-поет взивав до своїх земляків:

Схамніться! Будьте люди,

Бо лихо вам буде…

Подібно до Божих пророків, Шевченко, як речник України, відчуває відповідальність за те, що діється на його землі, і своє призначення вбачає у тому, щоб змінити людей, їхні взаємостосунки, їхнє життя.

1 2 3 4