Метафора, її різновиди та функції в ліриці Ліни Костенко

Реферат

Метафора, її різновиди та функції в ліриці Ліни Костенко

Теорія метафори ґрунтовно розроблена світовою літературно-теоретичною наукою, над її проблемами працювало багато відомих теоретиків літератури від античності до наших днів, знаходячи все нові й нові грані цього тропа.

Для уточнення художніх функцій метафор у ліриці Ліни Костенко та їх різновидів ми користуємося такою класифікацією:

– класична метафора;

– метафора-уособлення з його різновидами: метагоге, прозопопея або персоніфікація;

– генітивна метафора (метафора родового відмінка);

– метафора орудного відмінка;

– розкрита, розшифрована метафора;

– метафора-прикладка;

– метафора-симфора;

– метафора-метонімія;

– ланцюжки метафор;

– метафора-метаморфоза;

– текст-метафора;

– метафоричний епітет.

Аналіз метафор у ліриці Ліни Костенко за поданою класифікаційною схемою дав цікаві результати, які викладаємо нижче.

Класична метафора, узагальнене визначення якої міститься в І.Качуровського [1], не посідає великого місця в ліриці поетеси. Частотність її вживання в текстах Ліни Костенко дуже невелика. Для прикладу розглянемо поезію "Настане день, обтяжений плодами". В цьому рядку вірша уже маємо класичну метафору. Така метафора близька до символа (твори – плоди). Вона є наскрізною для цієї поезії і бере участь у структуруванні вірша – утворює обрамлену композицію ("душа не створить бутафорський плід"). Крім того, метафора-символ "плід" стає основою філософських роздумів автора щодо характеру "плодів", їх долі і дає їм ціннісну оцінку: "Не страшно їм ні слави, ні хули". Метафора "плід" обростає утворенням свого антиподу: "Плід – бутафорський плід". Означення "бутафорський" створює антитезу на рівні однієї метафори, але з полярним значенням.

Отже, метафора "твір-плід" створена на основі древніх асоціацій, бо "плід" завжди був чимось вартісним, і виступає у різних функціях: вона – символ, вона виконує композиційну роль, створює антитезу і формує весь сюжет поезії "Настане день...".

Або ось ще така метафора: "О, не тривожте, люди, його прах!" (вірш "Чи зрікся Галілео Галілей?"). Класична метафора "прах" містить у собі декілька відтінків значення, які стають прозорими у контексті: "прах" – це Галілео Галілей, це пам’ять про нього, це його велич у віках і, попри усе, це його непохитність: він не зрікся.

Метафори-уособлення та їх різновиди (метагоге і прозопопея) вживаються Л. Костенко чи не найчастіше (понад 500 разів) [2] і є чи не найвагомішим стилетворчим фактором. Наприклад: "тонесенько плаче ріка", "колосочки проти сонця жмуряться", "весна підніме келихи тюльпанів", "колише хмара втомлені громи".

Прозопопея або персоніфікація – це надання речам, явищам, поняттям властивостей істот:

Мене ізмалку люблять всі дерева,

і розуміє бузиновий Пан,

чому верба, від крапель кришталева,

мені сказала: "Здрастуй!" – крізь туман.

("Мене ізмалку люблять всі дерева...")

У поезії "Велосипед ночує на балконі..." прозопопея стає наскрізною і виконує дві функції: композиційну (обрамлення) і функцію антитези, бо з’являється зіткнення і протиставлення "велосипед – коні". Між початком і кінцем рамки "велосипед – коні" поетеса дає різні образи з переносним значенням: "Сміється кожна квітка конюшини, регоче пилом Сагайдачний шлях"; "Сміються гори, доли і вершини..."; "Сміється хміль..."; "Сміється місяць...". Таким чином, у вірші стикається все те, що тяжіє до "живих коней" і "велосипеда". Природа сміється з велосипеда, але що з того: перемагає велосипед, прогрес. У даному випадку "велосипед" стає не тільки основою уособлення, а символом прогресу:

А що із того, що сміються коні?

Нема тих коней. Є велосипед.

Або ще одна строфа з поезії "Син білявого дня і чорнявої ночі...":

Син білявого дня і чорнявої ночі,

вечір-мулат підійшов до порога.

Утворений на реалістичній основі метафоризований образ "син: вечір-мулат" уособлюється й стає метафорою-уособленням, прозопопеєю. Крім цього, процесу метафоризації тут служить повтор початкової антитези "білявого-чорнявої" в середині рядка "дня-ночі", яка є фактором утворення метафори-генітива: "Син... дня і... ночі".

Нерідко метафори-уособлення в ліриці Ліни Костенко містять у своєму складі інші метафори, найчастіше генітивні, творячи синтез метафори-уособлення і метафори-генітива. Наприклад: "І явори просили Христа ради хоч жменьку тиші у долоні дня". "В країні сосен, сувидських красунь, зі мною грають в піджмурки суниці". "Дерева, як закидані шапками, стоять у гронах ще порожніх гнізд" (підкреслення наші – Н.О.).

Лірична героїня Ліни Костенко свій духовний стан прагне передавати саме за допомогою поєднання метафор-уособлень та генітивних метафор: "...Скриплять садів напнуті сухожилля. // Десь грає ніч на скрипці самоти. // Десь виє вовк на нотах божевілля...// Дзвенять світів обледенілі дзбани".

Поетеса використовує також генітивні метафори, причому понад 200 разів, що робить їх другим за питомою вагою стилетворчим фактором. Генітивні метафори в ліриці Ліни Костенко нерідко утворюють ланцюжки метафор:

Посмішки,

цвітіння людських облич –

червоні троянди пристрасті,

білий гнів ломикаменю,

колюча шипшина зневаги,

сині іриси втоми...

("Посмішки...")

Або:

У присмеркові доброї дібровості

пшеничний присмак скошеного дня.

На крутосхилах срібної дніпровості

сідлає вічність чорного коня.

("У присмеркові доброї дібровості...")

Моделі метафор-генітивів бувають різні, деякі з них нарощують при собі додаткові уточнюючі епітети також метафоричного характеру: білий гнів ломикаменю, рубінові розсипища суниць, відлітань сюїта голуба, осінній плач калини, на чорних вітрах світових веремій, пшеничний присмак скошеного дня. В двох останніх прикладах в одному метафоричному виразі зіткнулися два епітети – зображальний і метафоричний – обидва у препозиції, хоча нерідко перед нами інверсія:

Лежить городів гарбузова Мекка.

...дахів похилих старовинні плечі.

("Після дощів смарагдова діброва...")

Характер інверсій, як бачимо, також змінюється: у постпозицію виноситься образ найбільш вагомий, значущий. У структурі генітивної метафори може виникнути антитеза, внаслідок чого виникає своєрідний амбівалентний образ, досить частий у Ліни Костенко, яка постійно сприймає дійсність у єдності суперечностей:

Гармонія крізь тугу дисонансів

проносить ритми танцю по землі.

("Смертельний падеграс")

Понад 30 разів зустрічаються у Л.Костенко так звані метафори орудного відмінка: "Сади стоять буддійськими храмами"; "Блискоче ніч перлиною Растреллі"; "Цвіте весна садами"; "Ліхтарі горять коралями"; "Вітри гули віолончеллю". Зазначимо, що деякі науковці вважають їх не метафорами, а порівняннями, але тут наявна головна ознака метафоризації – створена певна метаморфоза, а значить є певна метафоризація, тому ми розглядаємо ці метафори як аблятивні.

У поезіях Л.Костенко зустрічаємо велику кількість метафоричних різновидів, серед яких досить частою є розкрита, розшифрована метафора (понад 60 таких утворень).

Розкрита метафора – це стислий образ, у якому оголено обидва полюси (те, що порівнюється, і те, з чим порівнюється): "Люстра – електрична сестра орхідей"; "Всі ми – яблуні, облиті купоросом"; "Цей білий світ – березова кора".

Перший член такої розкритої метафори – цілком реалістичний: люстра, ми, світ. Другий, тобто той, з чим порівнюють, зіставляють, містить у собі метафоричний сенс. Нерідко під пером Л.Костенко розкрита метафора стає афоризмом:

Життя – це і усмішка, і сльози ці солоні.

І кров, і барикади, і музика Бізе!

("Іспанка Карменсіта")

Життя, мабуть, – це завжди Колізей.

("А затишок співає, мов сирена...")

Поезія – це завжди неповторність,

якийсь безсмертний дотик до душі.

("Страшні слова, коли вони мовчать...")

Поезія – це свято, як любов.

("Яка різниця – хто куди пішов?")

Розшифрована метафора в поезії Л.Костенко часто містить метафоричну характеристику, яку суб’єкт її поезій дає сам собі:

Я трохи звір. Я не люблю неволі.

Я вирвуся, хоч лапу відгризу.

("Покремсали життя моє на частки...")

Я лиш інструмент,

в якому плачуть сни мого народу.

("Яка різниця – хто куди пішов?")

Ущільненість метафоричного образу не має меж. Наближуючи обидва значення (пряме й переносне), поетеса створює досить рідкісну метафору-прикладку (частотність її вживання – приблизно 20): вечір-мисливець, горобці-хвилини, велетень-художник, яблука-циганки, вітер-голодранець, іноплемінники-дерева та інші. Це різновид розкритої метафори, бо наявні обидва полюси: те, що порівнюють, і те, з чим порівнюють, а допоміжні слова "як, ніби" зникають.

Метафори Л.Костенко своєю удаваною реальністю, зримою виразністю наближаються до симфори – форми метафоричного виразу, в якому опущено посередню ланку порівняння та вказані характерні для предмета ознаки, внаслідок чого образ не названого прямо предмета відчувається як чисте художнє уявлення, що збігається з уявленням про предмет. Термін "симфора" вживає Олексій Квятковський для означення вищої форми метафоричного вислову [3].

У ліричному вірші симфоричний вислів негайно викликає образну уяву не названого предмета, явища, і читач бачить те, що бачить і поет: "як та пташиночка на дроті, // спочине стомлена душа"; "при згадці про тебе я гріюсь, немов при багатті..."; "виходжу в ніч. Іду назустріч долі".

Розглянемо ще один приклад: вірш "Біла симфонія". Заголовок твору – це метафора з використанням колоративного епітета "біла"; її весь сюжет розвивається саме у мерехтінні сліпучо білого снігу, тобто метафора реалізується конкретикою. Розповідь про веселу пригоду Л.Костенко вводить у метафоричні рамки: ліс – дрейфуюча шхуна ("А ліс, як дрейфуюча шхуна, скрипів..."). У шхуні – "пливло кохання". Л.Костенко для зображення руху використовує метафори: порівнявши ліс зі шхуною, автор пише про вітрила, нанизуючи на них ще одне метафоризоване порівняння: "Завіяні снігом вітрила звисали, як біла гичка...". Таким чином, виникає метафора в метафорі. Через деякий час знову з’являється шхуна вже у спогадах героїні: "Я тільки сніг пам’ятаю, // отой, що давно розтанув"; "Білу симфонію снігу. // Шхуну, в сніги закуту".

Отже, у вірші дві підготовлені метафори: "біла симфонія снігу" – і "шхуна, в сніги закута".

1 2 3