Завантаження

Реферат на тему: "Характеристика життя і творчості Джеймса Джойса"

Реферат
на тему:
"Характеристика життя і творчості
Джеймса Джойса"
Iрландський письменник-модернiст Джеймс Джойс — один iз най-складнiших авторiв європейської лiтератури. Всмоктавши колосальний досвiд Європи, вiн у своїх творах поєднує величезне iнформацiйне навантаження iз зовнi хаотичним станом людської душi. Вiн пише з помилками i майже не вживаючи пунктуацiю.
Сюжет у традицiйному розумiннi у нього вiдсутнiй. Стиль Джойса дiстав назву "потоку свiдомостi"...

Читати реферат →