Прийняття рішень на фондовому ринку та методи їх обґрунтування

Фондовий ринок — це не тільки цінні папери, не лише його учасники, а й дії, які вони виконують, оперуючи цінними паперами. Ясна річ, що перед виконанням будь-якої дії необхідно прийняти певні рішення — як діяти, чи діяти взагалі. Особливо це стосується фондового ринку, де навіть незначна помилка може призвести до великих неприємностей. Рішення приймають усі учасники фондового ринку: одні щодо випуску і продажу цінних паперів і залучення капіталу, інші — у розрахунку на придбання цінних паперів і вкладання капіталу, треті — з метою мати зиск із надання фондових послуг.

Для того, щоб знайти єдине правильне рішення не рідко потрібно зробити співставляючий аналіз ефективності різних напрямків вкладання коштів в ті чи інші види цінних паперів. Для цього користуються такими методами обґрунтування рішень:

— вибір за одним показником;

— метод ранжування показників;

— рейтинговий метод.

Вибір за одним показником — це такий метод, в якому вибір слід вважати обґрунтованим лише тоді, коли на рішення, що ґрунтується на одному показнику, вибраному як головний, не впливатимуть суттєво інші показники, або якщо такий вплив незначний і може бути прийнятним.

Метод ранжування показників — це розподіл показників за зменшенням їхньої значущості для здійснення фондової операції. Найважливішому показникові надається перший ранг, а найменш важливому — останній ранг.

Рейтинговий метод передбачає наявність достатньо широкої характеристики об’єкта, яка в процесі роботи внаслідок поступового синтезу показників спрощується до однозначних виразів.

Дуже важливим інструментом успішної роботи на фондовому ринку являється аналітичний підхід та прогнозування. Тут стане у пригоді сайт Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України http://www.smida.gov.ua – даний сайт є невичерпним джерелом інформації про ринок цінних паперів в Україні, на якому ви можете знайти річний звіт будь-якого акціонерного товариства України.

Одним із призначень фондового ринку (власне його головним призначенням) є стимулювання інвестицій в економіку країни. Тому цілком виправданою є підміна будь-яких у межах фондового ринку засадним питанням про обґрунтування залучення інвестиційного капіталу.

Іще важливими для інвестора можуть бути позаекономічні критерії, зв’язані з досягненням певних науково-технічних, соціальних, економічних і спеціальних результатів інвестиції.

Підводячи підсумок, ми можемо зробити висновок, що перш, ніж купувати певний портфель цінних паперів, потрібно зробити досить таки скрупульозний аналіз даного рішення, тобто врахувати всі "за" і "проти". Без цього неможливе будь-яке вкладання інвестицій в економіку. Для проведення повного аналізу того чи іншого портфеля цінних паперів радимо використовувати інформацію з сайту http://www.smida.gov.ua.