Мовні засоби для побудови тексту

Тим, кому важко самому складати твір, радимо звернути увагу на слова, які допоможуть це зробити.

Для називання теми можна використати такі вирази: твір (роман, оповідання, повість, новела, поезія, поема, цикл поезій, збірка), автор (письменник, поет, прозаїк, драматург), присвячений темі (розкриває тему, торкається теми, розповідає про..., є розповіддю про..., є оглядом, є аналізом, є узагальненням).

Для з'ясування ідеї (основної думки, проблеми) можна використати один із можливих варіантів: автор розглядає (ставить, розкриває, висвітлює, порушує, розв'язує, торкається, занурюється у проблему, входить у проблему, зупиняється на проблемі).

Якщо йдеться про композицію художнього твору, можна вибрати один із таких виразів: твір складається з кількох частин (побудований, починається, розгортається, змінюється, завершується, подається).

Для викладення авторської позиції, ставлення, оцінок можна вибирати якісь із виразів: автор вважає (переконує, обґрунтовує, відстоює (погляд, ідею, думку), дотримується точки зору (погляду), стверджує, підтверджує, заперечує, переконливо доводить, сумнівається, вагається, схвалює, зневажає, передбачає, міркує, критикує, ігнорує, дорікає, зважає на, спростовує (думку, наклеп), враховує, звертає увагу, цінує, недооцінює). Ці синоніми можна використати і для характеристики образів.

Для зв'язку з попередніми частинами доцільно вживати такі вирази: як уже зазначалося (як було сказано вище, враховано, взято до уваги), попередній (останній, наступний (розділ)), проаналізований (досліджений, описаний (матеріал)), згаданий (зазначений, викладений, знайдений, відзначений, наведений (вираз)).

У заключній частині (висновках) важко обійтися без висловів на зразок: отже (таким чином, одне слово, із цього випливає), точніше кажучи (інакше кажучи, це означає), аналіз показує (аналіз підтверджує), на завершення (на закінчення можна сказати, можна підсумувати, слід підкреслити), висновок можна зробити такий...

Отже, основними вимогами до твору є:

1) логічна послідовність і зв'язність думок;

2) емоційність і лексико-стилістична виразність;

3) точність формування і формулювання думки, намагання зробити її найяскравішою, найточнішою;

4) орфографічна та пунктуаційна грамотність, охайність і технічна досконалість в оформленні.

Пам'ятайте, що для успішного написання твору необхідно:

1) добре усвідомити тему, дібрати матеріал до неї;

2) докладно продумати і скласти план твору;

3) писати тільки про те, що сам зрозумів, в чому переконаний;

4) уміти відрізняти головне від другорядного, відкидати все зайве;

5) уникати загальних фраз, які ні про що не говорять;

6) дотримуватись послідовності у викладенні думок;

7) стежити за мовою: не вживати слів-паразитів, вульгаризмів і діалектизмів;

8) писати спочатку все на чернетку, потім перевірити написане і лише після цього переписати на чистовик.