Чи потрібно складати план?

Під час написання твору (контрольного чи екзаменаційного) план (як і епіграф) не вимагають. Але в основі будь-якої свідомої діяльності людини лежить план: з чого почати? що далі робити? до чого це приведе? Отже, на чернетці варто скласти план: про що, в якій послідовності викладатимуться думки. План має бути такий, щоб за ним було ясно не лише те, про що написано твір, але й те, яка основна думка твору, як доводиться справедливість цієї думки, якого висновку доходить автор твору.

План може бути простий, складний, цитатний, змішаний. Схема-модель плану може мати такий вигляд:

План

I. Вступ........................................

1 .............................................

2.............................................

З.............................................

II. Основна частина.....................

1 ..............................................

а)........................................;

б) .......................................;

в).........................................

2.............................................

а)....................................... ;

б) ...................................... ;

в)........................................

З.............................................

4.............................................

III. Висновок.................................

1.............................................

2.............................................

В ідеалі, якщо план добре складено, на кожний пункт (підпункт) припадає від двох до п'яти речень. План стане ніби конспектом майбутньої роботи.

Використання епіграфа додасть вашому твору ідейної завершеності та естетичної цільності. Епіграфом можуть бути слова, що належать автору, якому присвячено твір, або вислови інших письменників або поетів, громадських діячів, вчених, філософів, а також прислів'я чи інші форми народної мудрості.