Захист прав споживачів

Захист прав споживачівЧинне законодавство захищає Ваші права споживача і визначає механізми реалізації цього захисту. Рекомендуємо уважно ознайомитися із законами про захист прав споживачів, знання його положень може допомогти Вам в дуже багатьох ситуаціях, серед яких:Ваше право на якість означає те, що продавець повинен продати Вам товар відповідної якості, а виробник повинен забезпечити заявлену раніше якість.Право на безпеку означає, що Ви як споживач маєте право на те, щоб товар був гарантовано безпечним для життя, здоров'я, майна споживача і навколишнього середовища.Право на інформацію: споживач має право на повну і достовірну інформацію про те, що продається, хто продає і ким це виготовлено, як і коли це можна придбати.Право на відшкодування збитку: За порушення прав споживачів продавець (виготівник) несе відповідальність, передбачену законом або договором. У випадку якщо в договорі передбачається відповідальність в більшому об'ємі, чим це передбачено законом, то застосовуються умови договору.Справжній Закон регулює відносини, що виникають між споживачами і виготівниками, виконавцями, продавцями при продажі товарів (виконанні робіт, наданні послуг), встановлює права споживачів на придбання товарів (робіт, послуг) належної якості і безпечних для життя, здоров'я, майна споживачів і навколишнього середовища, отримання інформації про товари (роботах, послугах) і про їх виготівників (виконавцях, продавцях), освіту, державний і суспільний захист їх інтересів, а також визначає механізм реалізації цих прав.Отримати консультацию юриста по захисту прав споживачів можна на сайті: http://www.mcpp.ru. До Ваших послуг також юрист, адвокат.