Історичні пісні

Визначення в літературній енциклопедії

Історичні пісні

Це ліро-епічні твори героїчного характеру про важливі події минулого та відомих історичних осіб.

Іноді до історичних пісень відносять також пісні, в яких відбилися суспільно-політичні явища, характерні для певних історичних періодів. В історичних піснях поетично відтворена народом його історія, що довгий час передавалася усно.

За своїм змістом, образами й сюжетом історичні пісні близькі до народних дум, але відрізняються від них своєю віршовою формою. Вони мають чітку строфічну будову і своєрідну ритміку; мелодія першого куплета в них переноситься на всі наступні куплети; виконуються вони часто без музичного супроводу.