Інверсія

Визначення в літературній енциклопедії

Інверсія

Одна із стилістичних фігур мови, яка полягає в незвичному розташуванні слів у реченні, щоб найбільш значуще слово чи слова особливо підкреслити, звернути на них увагу.

(від лат. inversio — перевертання, перестановка)

Одна з фігур поетичної мови: незвичайна розстановка слів у реченні для того, щоб найбільш значуще слово чи слова особливо підкреслити, звернути на них увагу. Звичайно підмет стоїть перед присудком, означення перед означуваним словом і т. д. Коли переміщується слово з його звичайного місця на інше, воно стає більш помітним, підкреслюється його значення і звучання в контексті.