Ідея художнього твору

Визначення в літературній енциклопедії

Ідея художнього твору

Емоційно-інтелектуальна, пафосна спрямованість художнього твору, яка приблизно може бути охарактеризована як провідна думка, ядро задуму автора.

Це та основна думка про зображені у творі життєві явища, висвітленню якої підпорядковано всі картини й образи. У талановитому творі вся система образів, навіть окремі художні деталі підкорені розкриттю ідеї, створенню у читача певного ставлення — ствердження чи заперечення — до зображеного. Тому ідея твору не просте абстрактне узагальнення, а те, що випливає із переживань читача за долю персонажів, із його глибоких роздумів над змістом зображеного письменником. Зрозуміло, що ідея твору залежить від класових позицій автора, його світогляду. Письменники різних поглядів на життя навіть у творах на одну тему будуть прагнути привести читача до різних ідейних висновків.

У великих творах автори зачіпають різні сторони життя, підносять багато проблем, і кожній із них дають своє вирішення.