Епіфора

Визначення в літературній енциклопедії

Епіфора, або Єдинозакінчення

Стилістична фігура, протилежна анафорі: повторення однакових виразів, слів, або звукових сполучень у кінці віршових рядків чи строф, а також прозових уривків з метою посилення виразності поетичної мови, підкреслення чогось.