Періоди

Визначення в літературній енциклопедії

Періоди

Різноскладові рядки думи, об'єднані найчастіше дієслівною римою.