Синекдоха

Визначення в літературній енциклопедії

Синекдоха

Троп, що заснований на вживанні однини замість множини й навпаки, визначеного числа замість невизначеного, видового поняття замість родового й навпаки.